Bosbouwbeleggingen.nl  


Leer meer over ons milieu en beleg er in: feiten, getallen en opinies.
Investeer in bossen, luchtkwaliteit, schone energie en een stabiel klimaat: wordt CO2-neutraal !

Weergoden
U bent hier: inhoudsopgave - weergoden
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Op het Gymnasium in Winschoten had onze schoolvereniging het tijdschrift Boreas, vernoemd naar de Griekse God van de Noordenwind. Het logo toonde een blozende man met bolle wangen van het blazen. Het was in Noord Groningen natuurlijk een belangrijke Wind. Door plattelandskinderen, die fietsend van heinde en ver naar school kwamen, werd deze Noordewind ervaren als een intens aanwezig fenomeen, waarmee ze dagelijks op plezierige of onplezierige wijze te maken kregen. Boreas en de klassieke opleiding hielpen ons waarschijnlijk de heersende godsdienst wat te relativeren, evenals De Wetenschap en de Waan van de Dag.

 

Boreas werd in Griekenland dikwijls afgebeeld met vleugels --->


bron:
www.theoi.com/image/T28.1Boreas.jpg

Boreas


indiase priesters bidden voor regen

 

Sinds het begin van onze geschiedenis, en waarschijnlijk ver daarvoor, baden, offerden en smeekten mensen hun goden voor zon, maan, donder en bliksem, wind uit alle richtingen en nog veel meer. Men aanbad de laatste milennia in Christendom, Jodendom en Islam slechts één God, (ook voor het weer, de oogst en bv. een behouden thuiskomst van de zeevarenden) maar er werd en wordt buiten die religies ook veel gebeden tot heel specifieke goden voor bepaalde aspecten van hemel en aarde, het weer en wat dat teweeg brengt.

Middels gebeden, offerandes en rituelen gaven en geven mensen blijk dat ze dachten en denken via een bepaalde God invloed te kunnen uitoefenen op het weer en / of het klimaat, zon, regen en wind, het jaarlijks overlopen van de rivieroevers ten behoeve van de landbouw. etc. De priesterkasten, die leefden op basis van deze gedachten, hadden natuurlijk weinig op met dissidente meningen. De ketters konden beter worden geofferd en verbrand. Wie zou hebben voorgesteld om eens een jaar niet te bidden voor het overstromen van de Nijl, gewoon als wetenschappelijk experiment, zou het waarschijnlijk slecht zijn vergaan.

 

 

Zijn we momenteel - net als in vroegere eeuwen - bezig op rationele wijze gebruik te maken van wat de wind ons aan energie kan leveren of worden na de zonnetempels, pyramides en kathedralen momenteel de windgoden aanbeden ? En ligt - zoals altijd - het volk krom voor de absurde kosten er van ? Lees meer over klassieke en moderne windmolens

<--------- FD, 24-7-2008: Hindoepriesters voeren in de Indiase stad Hyderabad rituelen uit tijdens hun bedes om regen

 Overschatten we onze mogelijkheden het klimaat te beïnvloeden ?
In de psychologie wordt beschreven dat er mensen zijn die alles wat hen overkomt vooral toeschrijven aan mensen, instanties of gebeurtenissen buiten hen om, en andere mensen, die juist geloven dat zowel hun falen als hun succes vooral te danken of te wijten zijn aan hun eigen inzet of nalatigheid. Men spreekt dan van "extern attribueren" of "intern attribueren". Natuurlijk hebben de meeste mensen iets van beide neigingen in zich: het verkeersongeval was de schuld van de ander, het behalen van het diploma eigen inzet. Zo houden we ons geestelijk een beetje overeind. Voor wie niet meer of niet meer zoveel in God of de Goden glooft is het - zeker voor hen die "intern attribueren" - nog maar een kleine stap om te gaan denken dat hij of zij zelf het weer of klimaat kan beïnvloeden.

Voor veel gelovigen lijkt dit zo langzamerhand een vaststaand feit.

En als het aan Greenpeace ligt worden onze kinderen zo opgevoed in "de leer":
niet meer als rationeel denkende en democratisch gezinde burgers, maar als milieufascisten voor wie er nog slechts gelovigen en ongelovigen zijn: zie de video.

 

 

bron: Philip R. Wood, vice-president van de Lavoisier Group;
gevonden op climategate.nl, d.d. 28-7-2011.

 
Shopenhauer
klik op foto voor vergroting


Betreft het een psychologische kronkel, religieuse of plitieke hoogmoed, wetenschap of vileine politiek ? of is het èn, èn, èn, èn ?

world leaders meeting to control the climate  

Politieke hoogmoed ?

 

 

 

 

klik op foto voor een vergroting


bron: Philip R. Wood, vice-president van de Lavoisier Group;
gevonden op climategate.nl, d.d. 28-7-2011.


Obama declared in a June 8, 2008 speech, that his presidency will be “the moment when the rise of the oceans began to slow and our planet began to heal.” Obama's prognostication occurred during his victory speech in St. Paul for the Democratic Party nomination. Most surprising, despite the fact that Obama said he would only “slow” the rise of the oceans, his presidency has presided over what some scientists are terming an “historic decline" in global sea levels. Obama appears to have underestimated his own powers to alter sea level (source: climatedepot.com).

Vileine politiek of ultiem staatsmanschap ?
In de jaren 1960 verscheen in Amerika het zgn. Iron Mountain Report, rapport van een studiegroep die moest bedenken hoe het volk een eenheid kon blijven als de dreiging van de koude oorlog zou worden opgelost. Een nieuwe gemeenschappelijk vijand werd dringend noodzakelijk geacht en, ja hoor, de milieuproblematiek leek hiervoor uitermate geschikt.

Nu we 50 jaar later steeds meer mondiaal zijn gaan denken is een dreigende klimaatverandering natuurlijk de ultieme oplossing om alle naties hard werkend, zwoegend, schuldbewust en offerend op één lijn te krijgen.

Harold CampingAl Gore

Links: de, anno 2011, 89-jarige Harold Camping, die zowel in 1994 als in 2011het einde van de wereld voorspelde; rechts: Al Gore, vooraanstaand profeet van de klimaatalarmisten.

Een nieuwe wereldreligie lijkt geboren, de klimaatcommissie van de Verenigde Naties haar mondiale kerk, nota bene onder leiding van een Nederlandsche ambtenaar, Yvo de Boer, de profeet van de nieuwe religie ? Natuurlijk noemen we het in dit tijdperk van ontkerkelijking geen religie meer. Wetenschap klinkt in ons huidige tijdsgewricht veel beter. Maar het is wel een "wetenschap" waar ambtenaren en politici het voor het zeggen lijken te hebben en waar dissidente wetenschappers worden geweerd? Niets nieuws onder de zon ?

Er zijn heel wat wetenschappers, die vinden dat het klimaatdebat juist alleen door onafhankelijke wetenschappers moet worden gevoerd en die van mening zijn dat bv. de IPCC rapporten zijn gemanipuleerd door de politiek om de resultaten te sturen naar de conclusie dat het de mensen zijn die het klimaat doen veranderen. Daarom is er een groep onafhankelijke wetenschappers gevormd, de NIPCC, die in maart 2008 hun 1e rapport hebben uitgebracht: "Nature, not Human Activity, Rules the Climate".

Maar aangezien wetenschappers voor hun onderzoeksgelden, en hun baan, vaak juist zeer afhankelijk zijn van de politiek, is onafhankelijk onderzoek beslist geen vanzelfsprekende zaak. Richard Courtny beschrijft in 1999 zijn theorie dat het juist de conservatieve en scheikundige premier van Engeland, Margareth Thatcher was, die vanaf 1979 met miljoenen-subsidies, de Britse wetenschap stuurde richting man-made-global warming via het CO2-uitstoot-mechanisme. Zo sloeg ze 2 vliegen in één klap: ze draaide de Britse CO2 producerende kolenindustrie de nek om, en daarmee de lastige mijnbouwers-vakbonden, die op de meest ongelegen momenten (bv. tijdens de energiecrisis in 1973) tot staking uitriepen, èn ze kreeg haar fel begeerde extra kernenergiecentrales, waardoor ze plutonium kreeg voor haar zo fel begeerde kernwapens. Het lijkt dan ook niet vreemd dat het "Climatgate-schandaal" in 2010 juist in Engeland is uitgebarsten.


 

Giaever, Dr. Ivar (Nobelprijswinnaar natuurkunde 1973)

Giaever is in 2011met een publiek statement teruggetreden uit de American Physical Society (APS) vanwege het feit dat deze beroepsvereniging global warming tot kanonieke waarheid heeft verklaard: klimaatwetenschap verwordt daarmee tot religie. Lees meer hier over.

Zijn terugtreedbrief bevat onder meer de vraag: " how can you measure the average temperature of the whole earth for a whole year?" Volgens hem kan dat helemaal niet en zijn alle gebruikte grafieken derhalve volstrekt zinloos.

Zie ook wikipedia.

 

Beluister en bekijk de toespraak van Ivar Giaever op de 62e bijeenkomst van Nobel Laureaten in Lindau, 2013.

Zijn conclusie: klimaatwetenschap is een pseudowetenschap.


 


Wordt vervolgd: Toynbee's beschrijving van hoe de Egyptische priesters vroeger "middels hun rituelen" de Nijl konden doen stromen.

Wordt vervolgd: "Over religie en zeep".
Het aan de goden offeren van dieren op een berg had wel degelijk practische invloed op de kwaliteit van het bestaan. Onderaan die berg was namelijk de enige rivierplek in de wijde omtrek waar je je kleren goed kon wassen. De as van het vuur, gemengd met het vet van de geofferde dieren, produceerde een soort zeepmengsel in de rivier, waardoor het wassen van de kleren daar een stuk gemakkelijker ging als elders. Het verhaal wordt aardig beschreven in een klein boekje dat door Unilever is uitgegeven. Details volgen t.z.t.Wat Britten geloven m.b.t. klimaatverandering door mens

Uit een onderzoek onder duizend Britten door The Sunday Times blijkt het volgende:

52 % gelooft dat er een klimaatsverandering gaande is en meent ook dat de mens daar voor het grootste deel debet aan is.
39 % van de ondervraagden vindt dat niet bewezen is dat de mens de oorzaak is van de klimaatschommelingen.
7% van de Britten gelooft niet dat er nu sprake is van een uitzonderlijke klimaatsverandering.
23 % van de ondervraagden denkt dat de klimaatsverandering het grootste probleem is waar de mens ooit mee te kampen heeft gehad.
17 % gelooft daar niets van en meent dat het niet zo'n groot probleem is als wordt voorgesteld.

Bron: Arne Hankel in Elsevier.nl, d.d. 6 december 2009.

En wat Australiërs geloven

 

 

 

 

klik op foto voor een vergroting ---->

 

bron: Philip R. Wood, vice-president van de Lavoisier Group;
gevonden op climategate.nl, d.d. 28-7-2011.

  wat Australiërs geloven over klimaatverandering

 

Wat Syriers ooit geloofden: invloed van jo-jo's op droogte
(Bron: Climategate .nl d.d. 21-9-2013, door Hajo Smit)

jojo-afbeelding  

It’s the yoyo’s stupid! Heel erg leuk om naast het herkauwen van platgetreden sceptische waarheden als een koe (3 x beeldspraakwaarde) als klimaatblogger ook weer eens wat te leren. Dat is gisteravond gelukt! Wat lees ik namelijk in een prachtig epistel van Cal Thomas in de Washington Examiner:

Just how silly this is getting is an assertion by some activists that the current tensions in Syria might be linked to climate change. That’s not as harebrained as a newspaper report in January 1933, which said, “Yo-Yo Banned in Syria, Blamed for Drought by Moslems.” The Syrians of 1933 actually believed the up and down of a toy yo-yo affected the weather. If it went down and sprang right back up, rain. If it went down and didn’t spring up, drought. Police reportedly patrolled the streets, confiscating the toy.

Kijken we op Wikipedia bij jojo dan zien we:

Volgens het Polygoon-journaal was er in 1932 een jojorage in Nederland. Jong en oud, iedereen speelde met de jojo. Later rond het jaar 1998 werd het jojoën ‘herontdekt’. Dit keer werden er zelfs op de kinderzenders speciale korte programma’s aan gewijd.

Bron: Climate gate .nl d.d. 21-9-2013, door Hajo Smit

En in de middeleeuwen.........

Er is momenteel een heksenjacht gaande op kritische klimaat-wetenschappers, zoals U kunt lezen in het April 2015 nummer van Greenwatch. heksenjacht in de kleine ijstijd

During the Little Ice Age, experts blamed witches for climate change.
(above, witches are seen conjuring up bad weather).

Source: Greenwatch April 2015

 Politisering van de wetenschap
Marcel Crok schreef 6-12-2015 in De Volkskrant: Het International Panel on Climate Change - IPCC heeft een soort virtuele werkelijkheid gecreëerd, een parallel universum, waar de onderhandelaars zich helemaal in thuis lijken te voelen, maar dat steeds verder van de werkelijkheid af komt te staan.

We zijn beland in een zeer kostbare versie van het sprookje ‘de kleren van de keizer’. De Deense econoom Bjørn Lomborg schat dat de kosten van maatregelen die in Parijs worden besproken wereldwijd 1.000 tot 2.000 miljard dollar per jaar zullen bedragen. Zelfs als je de modellen van het IPCC accepteert, geeft dat een vermindering van de opwarming in 2100 van slechts 0,17 graden. En die kosten maken we ter bestrijding van een zwaar overschat toekomstig probleem.

Wat betreft het klimaat kunt u dus rustig gaan slapen. Waar u zich wel zorgen over dient te maken, is de politisering van de wetenschap en het irrationele klimaatbeleid dat daarvan het gevolg is.

Marcel Crok is wetenschapsjournalist en auteur van De staat van het klimaat.
In februari 2005 publiceerde Crok in NWT een groot en kritisch verhaal over de hockeystickgrafiek (zie ook de Engelse versie).

In 2010 verscheen zijn eerste boek: De staat van het klimaat: een koele blik op een verhit debat, Amsterdam: uitg. Paradigma, 333p. met uitgebreid register en veel voetnoten voor literatuurverwijzingen etc. ISBN: 978-90-499-6040-7; Warm aanbevolen !
Begin 2016 verschijnt zijn tweede boek Hoezo 5 voor 12? Een klein voorproefje n.a.v. de klimaat-conferentie in Parijs, eind 2015, leest U hier.


Literatuur en links:
KNMI - Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Schrijf U in op hun nieuwsbrief.
(Het KNMI is oorspronklijk opgericht om weersvoorspellingen te doen. Dat is moeilijk genoeg in ons wisselvallige klimaat, maar het lukt steeds beter. Ze doen nu ook ijverig mee aan het voorspellen van het klimaat: zinvol of geldverslindende overmoed ?


Over de twijfel:
Confucius: Twijfel is de waakhond van het inzicht – René Descartes: Twijfel is het begin van wijsheid – Philip James Bailey: Waar twijfel is, is waarheid: het is haar schaduw – Bertrand Russell: De moeilijkheid met de wereld is dat de dommen zelfverzekerd zijn en de verstandigen met twijfel vervuld – Goethe: Hoe meer kennis hoe meer twijfel – André Gide: Geloof degenen die de waarheid zoeken, twijfel aan degenen die haar hebben gevonden.
Bron: climategate.nl d.d. 25-6-2013U bent hier: inhoudsopgave - weergoden

voor wie geïnteresseerd is in Mythologie:

goden en helden op oude aandelen

mytholgie op prentbriefkaarten


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !