Bosbouwbeleggingen.nl
en andere milieuzaken
Investeren in bossen, luchtkwaliteit en een stabiel klimaat: feiten, getallen en opinies
Leer meer over ons milieu, beleg er in en wordt CO2-neutraal !

CO2 = OK

Kom ook uit de kast. CO2=OK!

CO2 = kooldioxide
U bent hier: inhoudsopgave - CO2 = kooldioxide
Zie ook de alfabetische inhoudsopgave
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

CO2 = OK

Kom ook uit de kast. CO2=OK!

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

CO2

Hieronder behandelde onderwerpen:

Wat is CO2 ? en Wat is koolzuur ? CO2-uitstoot in de wereld CO2-uitstoot door ontbossing CO2-neutraal leven
Politiek, Klimaatverdragen en CO2-reductie CO2-uitstoot in Nederland CO2-uitstoot door branden CO2-binding door bomen
Christenen en CO2 CO2-uitstoot in Rotterdam: 600 miljoen jaren CO2-fluctuaties CO2-neutraal worden door bomenaanplant:
Verhandeling van CO2-rechten     CO2-binding door landbouw

Wat is CO2 ?
Koolstofdioxide (Engels: Carbon Dioxide), ook kooldioxide of koolzuurgas genoemd, (chemische formule CO2) is een kleurloos en reukloos gas dat van nature in de atmosfeer voorkomt.1 molecuul CO2 bestaat uit 2 atomen zuurstof (O) en 1 atoom koolstof (C);
Zie wikepedia NL voor de chemische, fysische, fysiologische en geologische eigenschappen van CO2.


Wat is koolzuur ?
De belletjes in onze frisdranken en ons bier zijn de oplossing van koolstofdioxide (CO2) in water (H2O), genaamd koolzuur of (di)waterstofcarbonaat (H2CO3). Het toevoegen van koolzuur wordt Carboniseren genoemd. Kleine koolzuurpatronen werden vroeger veel gebruikt om in waterflessen (syphons) koolzuur toe te voegen bij het uitspuiten van het water, zodat het geserveerde water koolzuurhoudend werd. Deze kooldioxidetoevoeging wordt ook wel prik genoemd. Dit maakt de drank aantrekkelijker, want het zorgt voor een frisse, zurige smaak en een dorstlessend effect. Het principe wordt onder andere toegepast in water (sodawater), bier en frisdranken. Daarnaast helpt het toevoegen van kooldioxide voor de houdbaarheid van de drank. Het voorkomt naast de groei van micro-organismen ook oxidatie, zodat kleur, smaak en aroma bewaard blijven. Het staat in de lijst van E-nummers ook bekend als voedingszuur E290.

 

vloeibare CO2

Briefhoofd uit 1926 van een Belgische koolzuurfabriek: klik 1 à 2 x voor een vergroting; hier te koop voor € 25.

 

 

 

 

 

 

 

 
koolzuurapparaat van de firma Hoesbergen uit Haarlem, 1901  

Achter op een rekening uit 1901 van installatiebedrijf Hoesbergen in Haarlem staat o.a. onderstaande afbeelding van een koolzuurapparaat

(deze rekening is hier te koop voor € 50).

Klik op het plaatje voor een vergroting.


 

 

CO2 is een "groeigas"
CO2 is een essentiële voorwaarde voor alle leven op aarde. Het is een van de belangrijkste bouwstenen van het leven. zonder CO2 geen planten, dieren en mensen (Hans Labohm in het FD van 1-8-2008). Hoe meer CO2 in de lucht, hoe harder alles groeit, een principe dat in de glastuinbouw wordt gebruikt: Zo gebruikt men daar bv. "afgevangen" CO2 van energiecentrales of andere chemische processen om de gewassen beter te laten groeien.

 

De "Partij van de Planten", bedacht door Arthur Rörsch, bepleit daarom geen CO2-reductie, maar juist een verdriedubbeling !

 

 

 

 

 
groei van dennen bij verschillende CO2 niveau's
bron: Philip R. Wood, vice-president van de Lavoisier Group;
gevonden op climategate.nl, d.d. 28-7-2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CO2 is ook een zgn. "broeikasgas" |
CO2 is tevens één van de vele broeikasgassen en veroorzaakt 9-26% van het broekaseffect, maar krijgt nu, anno 2007, wel de meeste politieke aandacht. En zo kan het gebeuren dat anno 2008 het NOS-journaal hardnekkig blijft spreken van "vervuiling" van de lucht met CO2 (Hans Labohm in het FD van 1-8-2008).

De lucht (atmosfeer) bestaat uit talloze gassen. Het CO2 gehalte hiervan is per januari 2007 slechts 0,0383% = 383 ppm (parts per million). De laatste 60 jaar is dat 70 ppm gestegen. Naar schatting was het in 1850 (vooraf aan de industriële revolutie en de gigantische wereldbevolkingstoename ca. 285 ppm).

Doe mee met de volgende kennis-enquête: vraag vandaag nog de 1e persoon die u tegenkomt hoeveel % hij / zij denkt dat het is.
NB: stel de vraag heel gewoon en probeer uw "proefkonijn" niet te beïnvloeden !: "weet jij / U soms hoe groot het percentage Co2 in de lucht eigenlijk is ?"
Mail mij uw enquête-antwoord.
De resultaten zal ik hier publiceren.

 
broeikasgassen concentratie sinds 1850
ppm = parts per million

De hoeveelheid CO2 correleert wel met de temperatuur op aarde (wat op zichzelf niet per sé een oorzakelijk verband inhoudt). Lees meer.


600 miljoen jaren CO2-fluctuaties in de lucht
In de vele eeuwen en milennia in het verleden deden zich enorme temperatuurverschuivingen voor, maar toen was er nog geen CO2-uitstoot zoals nu en eind vorige eeuw. Dus ook zonder menselijke uitstoot van CO2 hebben er in het verleden altijd gigantische temperatuurwisselingen plaats gevonden !

Geofysiologen hebben met fossiele steenlagen aangetoond dat door opwarming en afkoeling van de aarde, als gevolg van het toenemen en afnemen van de zonne-intensiteit, de CO2-concentratie in de atmosfeer toenam en vervolgens ook weer afnam.

Een hoog gehalte aan het broeikasgas CO2 (veroorzaakt door 700.000 jaar vulcaanuitbarstingen) leidde 251 miljoen jaar geleden tot het grootste uitsterven uit de geschiedenis van de aarde. Dat is althans de onderzoeksconclusie in 2005 van wetenschappers van het NCAR (Centrum voor Atmosferisch Onderzoek) in Boulder, Colorado (USA). Lees meer over deze superklimaatverandering, waar wij wellicht in zo'n honderd jaar versneld op aan zouden kunnen stevenen

CO2 concentraties-600 miljoen jaren

The graph above (by www.geocraft.com) shows how CO2-levels in the atmosphere (black line) have fluctuated in the course of 600 million years: from 7,000 parts pro million (0,7 %) to current levels of about 390 parts per million (0,0390 %) anno 2009, with perhaps a lowest point of 285 parts per million in 1850 (before the industrial revolution) as shown in the graph further above.

Note that when temperature levels (blue line) were at their highest CO2 levels varied between 7000 parts per million and current low levels of ca. 368 parts per million. And when temperatures were at their lowest CO2 levels varied between 4500 parts per million and their current low levels. This suggests that in the time frame of 600 million years there is no correlation between CO2 and temperature on earth. Antropogenic Global Warming sceptics (e.g. Hajo Smit, 2012 , who quotes Watts, 2009) take this as evidence that there is no correlation between CO2 and temperature on earth. Antropgenic Global Warming adepts argue that this correlation may once not have existed, but that it does nowadays (Tim Stephens, June 6th 2012).Politiek, Klimaatverdragen en CO2-reductie

Klimaatverdragen: UNFCCC = The United Nations Framework Convention on Climate Change. (entered into force on 21 March 1994).
The Convention on Climate Change sets an overall framework for intergovernmental efforts to tackle the challenge posed by climate change.  It recognizes that the climate system is a shared resource whose stability can be affected by industrial and other emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases.  The Convention enjoys near universal membership, with 191 countries having ratified.
Under the Convention, governments:
- gather and share information on greenhouse gas emissions, national policies and best practices
- launch national strategies for addressing greenhouse gas emissions and adapting to expected impacts, including the provision of financial and technological support to developing countries 
- cooperate in preparing for adaptation to the impacts of climate change

Klimaatverdragen: het verdrag van Kyoto (uit 2001, warvan de 1e fase af loopt in 2012).
In dat klimaat zijn plafonds afgesproken voor de uitstoot(emissie) van CO2, dat door velen als broeikasgas wordt beschouwd en als veroorzaker van opwarming van de aarde.
Is niet ondertekend door Rusland, Amerika (werd beschouwd als 's werelds grootste vervuiler; sinds november 2007 wordt in de media gezegd dat China die rol heeft overgenomen), India en.....
China heeft het verdrag wel geratificeerd, maar het hoeft in de eerste fase, tot 2012 niet te voldoen aan emissieplafonds. Maar ze hebben sinds de zomer van 2007 wel een nationaal klimaat-beleidsplan (zie hier verder onderaan op deze blz.)

Volgens het Kyotoprotocol moet Nederland tussen 2008 en 2012 de emissie van broeikasgassen elk jaar gemiddeld met zes procent terugbrengen ten opzichte van 1990. Een deel van deze reductie mag worden gerealiseerd in het buitenland. In 2005 kwam de uitstoot voor het eerst onder het 1990 basisniveau (bron: DePers.nl, 8-8-2007)

IPCC- Intergovernmental Panel on Climate Change; maakte rapporten in 1990, 1995, 2001 en 2007;
Zie onder voor de Nongovernmental IPCC, de NIPCC, die het IPCC sterk bekritiseert.
NIPCC - Nongovernmental International Panel on Climate Change; zuiver wetenschappelijke tegenhanger van de verpolitiekte IPCC (zie boven): opgericht in 2005; in 2007 een workshop in Wenen onder leiding van Dr. S. Fred Singer, emeritus hoogleraar omgevingswetenschappen aan de Universiteit van Virginia (USA); Hij is de redacteur van hun eerste rapport in maart 2008.

Klimaatverdragen: De G8-conferentie in juni 2007 in Duitsland:
Rusland, de USA, China en India lieten weten zich nog niet te willen vastleggen op concrete klimaatdoelen.
Maar Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan en Canada beloven de uitsttot van CO2 in 2050 te hebben verminderd met 50% t.o.v. 1990, opdat de opwarming van de aarde dan niet meer dan 2 graden C. zou worden.
De USA wil wel dat de 15 grootste vervuilers in de wereld gezamelijk voor eind 2008 afspreken dat ze een aantal lange termijndoelen gaan nastreven.
Ook de USA vindt het nodig de CO2 uitstoot met minstens 50% te reduceren.

Bali, december 2007: internationale klimaatconferentie
Er kwamen ca. 10.000 deelnemers op die conferentie, uit de hele wereld (aangevlogen....). Daarom plantte het Rode Kruis 10.000 mangrovebomen op Bali (FD, 8-12-2007).

Nationale klimaat-beleidsplannen: China
In juni 2007 heeft China een 60 pagina groot klimaatbeleidsplan gepubliceerd. Maatregelen zijn aangekondigd op het gebied van energiebesparing, gewasdifferentiatie, uitbreiding van het bosareaal en armoede. China wil zich niet vastleggen op concrete streefdoelen, cijfers en jaartallen. Tussen 2006 en 2010 is de Chinese CO2-uitstoot gegroeid van 1,7 naar 2,7 GtC (zie grafiek, bron: Rypke Zeilmaker, 21-1-2013 op climategate.nl).


Christenen en CO2

 

Jezus antwoordde: ,,Het voornaamste gebod is: ‘…Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.’ Het op een na belangrijkste is dit: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’’ (Marcus 12:28-31, NBV)

Onze verantwoordelijkheid voor CO2-uitstoot en klimaatverandering vloeit voort uit onze liefde voor God en onze naaste. Climatestewards gelooft dat deze prachtige wereld Gods werk is. Hij heeft de aarde gemaakt, en houdt die nog altijd in stand. Het is een onlosmakelijk deel van onze liefde voor God – het belangrijkste gebod – dat we door de wereldwijde spiraal van opwarming niet zorgeloos beschadigen, wat Hij heeft gemaakt.

Climatestewards erkent verder dat we over de hele wereld miljoenen behoeftige naasten hebben. Hun leven is dagelijks afhankelijk van het land en de seizoenen. Vanuit onze liefde voor de naaste – het tweede gebod – willen we hun bestaan niet aantasten door de manier waarop wij leven.

Bron: http://www.climatestewards.nl/

Paus roept op tot redden van de planeet (augustus 2007)

LORETTO - Paus Benedictus XVI zei zondag op de jaarlijkse Red de Schepping Dag in kustplaats Loretto dat wereldleiders moedige besluiten moeten maken om de planeet te redden voordat het te laat is. De bewust in groen geklede katholieke leider preekte ten overstaan van een half miljoen Italianen op de jaarlijkse jongerenbijeenkomst, die voor het eerst milieuvriendelijk was.

Voorgaande jaren bleven er na de tweedaagse bijeenkomst tonnen afval achter, maar dit jaar kregen deelnemers onder meer rugzakken van recyclebaar materiaal, eten op biologisch afbreekbare bordjes en gebedenboeken van gerecycled papier. Ook laat de katholieke kerk bomen planten ter compensatie voor de uitgestoten kooldioxide tijdens het evenement.


 


CO2-uitstoot in de wereld

Een grafiek in het FD van 7-2-2007 laat zien dat de wereldbevolking sinds 1975 met ruim 50% is toegenomen, maar dat de CO2 uitstoot per hoofd van de bevolking niet meer is toegenomen. Die is min of meer stabiel gebleven.............(tussen de 1100 en 1200 kilo CO2 uitstoot per persoon per jaar). Dat is een tiende van het Nederlands gemiddelde !

 

Maar de CO2-uitstoot in China groeide van 2006 tot 2010 wel bijna 60% !

Een groei die even veel CO2 omvat als de gezamenlijke jaarlijkse uitstoot van Japan, Duitsland, Canada, Groot Brittannië en Australië in 2004.

bron: Rypke Zeilmaker, 21-1-2013 op climategate.nl).


CO2-uitstoot in de Europesche Unie-EU

Anno 2009 streeft de EU naar tenminste 20% minder uitstoot in 2020 vergeleken met 1990. Europa wil zelfs 30% beperken als andere groete landen in de wereld meedoen (bron: FD, 16-11-2009)


CO2-uitstoot in Nederland

In Nederland is qua uitstoot de CO2 het belangrijkste broeikasgas, zoals blijkt uit onderstaande grafiek van het CBS en het MNP.

Deze stelling lijkt strijdig met het feit dat CO2 wereldwijd slechts 9 à 26 % van het broeikaseffect veroorzaakt; Waterdamp (veroorzaker van 36-70% van het broeikaseffect, is hier duidelijk niet meegerekend, wellicht mede omdat men waterdamp soms wel en soms niet tot de gassen rekent ! )De uitstoot van broeikasgassen is in Nederland voor het tweede achtereenvolgende jaar verminderd. In 2006 lag de uitstoot op 208 miljard kilo (= 208 miljoen ton), waarvan het grootste deel CO2 betrof. Dat is drie procent onder het niveau van 1990, het basisjaar van het Kyotoprotocol (bron: CBS / MNP).

Volgens het Kyotoprotocol moet Nederland tussen 2008 en 2012 de emissie van broeikasgassen elk jaar gemiddeld met zes procent terugbrengen ten opzichte van 1990. Een deel van deze reductie mag worden gerealiseerd in het buitenland. In 2005 kwam de uitstoot voor het eerst onder het basisniveau.

De dalingen van 2005 en vorig jaar schrijft het CBS vooral toe aan de vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide (CO2), het belangrijkste broeikasgas. De belangrijkste daling van de uitstoot van CO2 deed zich voor bij de productie van elektriciteit. Hoewel er meer stroom werd verbruikt, nam de productie in Nederland af. Ook de uitstoot van methaan, lachgas en fluorgassen nam af.

Het aandeel van duurzame energie nam vorig jaar met 2,7 procent toe. Ook de relatief zachte winters van de afgelopen twee jaar droegen bij aan de lagere uitstoot van broeikasgassen, doordat minder aardgas hoefde te worden gebruikt.

(bron van bovenstaande paragrafen: www.depers.nl, 8-8-2007)


Nederland heeft anno 2007 een totale CO2-uitstoot van ca.180 miljoen ton (= 180 miljard kilo = 180.000 miljoen kilo). Dat is in mei 2007 per inwoner 180 miljoen / 16 369 056 mensen: 11 ton = 11.000 kilo. Dit is ongeveer 10 maal het wereldgemiddelde ! (zie hierboven).
Deze getallen zijn inclusief al onze industrie (bron: FD 11-6-2007).

Het kabinet heeft zich ten doel gesteld in 2025 de CO2-uitstoot met 30 procent te verlagen ten opzichte van 1990 (bron: BNR.nl d.d. 4-7-2008.


CO2 uitstoot in Rotterdam:

Het Rotterdamsche havengebied is goed voor 33 miljoen ton, ca. 20% en binnenkort 25% van de totale Nederlandse uitstoot, wat ze in 2025 met 50% willen hebben gereduceerd (bron: FD 11-6-2007).

Een jaar (4-7-2008) later zien we hetzelfde nieuwsbericht op BNR.nl:

Rotterdam is de smerigste stad van Nederland. Ongeveer een kwart van alle CO2-uitstoot komt uit de regio. Reden te meer voor de havenstad om met een ambitieus plan voor afvang en opslag van CO2 te komen.

De Raad van het Rotterdam Climate Initiative, onder leiding van Ruud Lubbers (ex-minister president), komt om deze reden met vrijdag met een rapport met het ambitieuze programma om de CO2-uitstoot in het Rijnmondgebied in 2025 met de helft terug te dringen ten opzichte van 1990. Volgens Wim Turkenburg, hoogleraar Natuurwetenschap en Samenleving aan de Universiteit van Utrecht, is Rotterdam met het streven naar een halvering ''buitengewoon ambitieus". "Ze hebben de lat erg hoog gelegd maar Rotterdam wil dan ook in Europa een vooraanstaande rol spelen wat betreft CO2-opvang." Luister hier het gesprek met Wim Turkenburg.

"We realiseren ons niet hoe goed moeder natuur voor ons is geweest.", zegt Lubbers tegen BNR-verslaggever Martijn de Rijk. "Nu is het tijd dat we een goede moeder- of huisvader worden. Maar de eindverantwoordelijke is en blijft de overheid. Zij moet er voor zorgen dat de CO2, die door fossiele brandstoffen de lucht in gaat, in de grond wordt opgeslagen." Luister naar het gesprek met Ruud Lubbers.CO2- uitstoot door ontbossing

De wereldwijde uitstoot van het broeikasgas CO2 wordt voor 20-25% toegeschreven aan ontbossing !
(FD, 10-11-2007, 8-12-2007).

Brazilië
Vooral door de massale houtkap in Amazonebossen is Brazilië de 4e grootste veroorzaker van het broeikasgas CO2.
Maar het land wil een uitstootbeperking van 36 à 39% realiseren, door ontbossing tegen te gaan, energie te besparen en maatregelen op te leggen aan de landbouw en industrie. Daardoor moet de CO2-uitstoot in 2020 lager zijn dan die in 2005.
Bron: FD, 16-11-2009.

Indonesië
Door ontbossing is Indonesië de derde grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld. Desondanks wil de regering de productie van palmolie in 10 jaar verdubbelen (FD, 8-9-2009). Indonesië heeft al meer dan 75 procent van haar bossen verloren (bron: WNF.nl, d.d. 9-12-07)


CO2-uitstoot door branden

Chinese kolenbranden, veelal ondergrondse, stoten jaarlijks evenveel CO2 uit als het hele verkeerspark in de USA. Maar ook in de USA zijn ondergrondse kolenbranden, die wel honderden jaren kunnen duren.
(bron: National Geographic TV-uitzending in NL d.d. 23-8-2008)


CO2-voetafdrukken

Producten die wij consumeren (bv. een maaltijd nuttigen, kleding dragen) en handelingen die wij uitvoeren (bv. een vliegreis maken, ons huis verwarmen) hebben allemaal op allerlei manieren geleid tot een proces waarbij CO2 vrijkomt. Dat noemt men de CO2-voetafdruk van zo'n product of dienst of handeling. De Britse supermarktketen Tesco wil de voetafdruk van alle producten voortaan op het etiket vermelden. De voedingsmiddelenindustrie stoot namelijk veel CO2 uit, onder meer door het gebruik van vriesinstallaties en kooksystemen. (bron: FD 8-2-2007). Voorbeelden van CO2-voetafdrukken: - treinreizen in Nederland: De NS, één van de grootste 10 energiegebruikers in Nederland, vermeldt anno 2007 in de trein dat ze gemiddeld 41 gram CO2 uitstoot per reiziger-kilometer  CO2-Neutraal leven

De CO2-uitstoot bedraagt in Nederland jaarlijks bij benadering gemiddeld 11 ton per persoon, inclusief onze industriële uitstoot. Mensen kunnen investeren in bv. bosbouwaanplant en op die manier zorgen dat er ook weer evenveel ton CO2 wordt gebonden door de groei van die bossen. Bosbouwbedrijven kunnen vanwege hun activiteieten namelijk dikwijls emissierechten verwerven, die ze kunnen verkopen aan mensen die graag CO2-neutraal willen leven.
Stel dat deze emissierechten 10 € per ton kosten, dan zou iemand 110 € per jaar aan emissierechten moeten kopen om zich als gemiddelde Nederlander emissie-neutraal te kunnen noemen, inclusief een bijdrage voor de algemene industriële uitstoot, omgeslagen over alle Nederlanders.

Maar het kan ook wat individueler worden bekeken. Dit kan men bv. doen via de website van de Sicirec Group.
Een persoon of gezin, maar ook een bedrijf of instantie, kan op die website berekenen hoeveel directe of indirecte CO2-uitstoot ze genereren en dat dan compenseren. Cynici spreken wel over "de aflaat van de 21e eeuw", maar de missie om ons milieu niet verder te belasten, de natuur niet verder aan te tasten en zo mogelijk te herstellen wordt steeds breder gesteund in alle lagen van de bevolking en in alle landen.

Directe CO2-uitstoot vindt bv. plaats bij het reizen per auto of openbaar vervoer, zoals bus, trein en vliegtuig, bv. een jaar lang autorijden, vliegreizen, treinreizen of autobusreizen. Ook bij het wonen, bv. voor verwarming en electriciteit.
Indirecte CO2-uitstoot vindt plaats bij de productie van goederen en diensten die wij consumeren.

Die productie heeft soms in Nederland, maar vaak ook in het buitenland plaats, zoals bv. schoenen, textiel en voedsel, maar ook electronica en auto's. Anderzijds worden in Nederland ook veel goederen geproduceerd en getransporteerd voor consumptie in het buitenland. Zo heeft elk product en elke dienst een zgn. CO2-voetafdruk (lees verder in de paragraaf CO2-voetafdrukken)

Men schat dat de indirecte CO2-uitstoot voor volwassenen (in ons land ?) gemiddeld ca. 4 ton per jaar bedraagt, voor senioren bovende 60 jaar 3 ton en voor kinderen tot 10 jaar 2 ton. (bron: Sicirec website, juli 2007).
Daarnaast is er natuurlijk de directe CO2-uitstoot door wonen en het ons verplaatsen.
Maar ook gewoon het feit dat we leven en ademen................en dat met steeds meer mensen en vee en huisdieren

Greenpeace wil dat we in ons dagelijks gedrag beter ons best doen onze voetafdruk qua CO2 te verkleinen en wee je gebeente als je niet mee doet ! Zie de video's:
Greenpeace Brainwashing Children for the Green Fascist State.........
Als het aan Greenpeace ligt worden onze kinderen zo opgevoed in "de leer": niet meer als rationeel denkende en democratisch gezinde burgers, maar als milieufascisten voor wie er nog slechts gelovigen en ongelovigen zijn: zie de video.


Compenseer nu! Stop het opwarmen van de aarde, maak van uw kind een groen kind!
Gaan we deze advertentie in de toekomst tegenkomen?

Ieder mens ademt gemiddeld 900 gram CO2 per dag uit, dus ca. 330 kg / jaar. Met een levensverwachting van ongeveer 75 jaar betekent dat dat uw kind zo’n 25 ton CO2 zal gaan uitademen (dat is 25.000 kg!).
Met GreenChild compenseert u de volledige CO2-uitstoot die vrijkomt doordat uw kind gedurende 75 jaar blijft ademen: om deze uitstoot te compenseren moeten 1250 bomen een jaar groeien.
Als u van uw kind een GreenChild maakt, ontvangt u een certificaat met daarop de hoeveelheid CO2 die is gecompenseerd voor het opgegeven kind. Het certificaat geeft u geen eigendom van een stuk bos maar geeft enkel de hoeveelheid CO2 aan die uit de lucht is gehaald.
(bron: http://www.ikbennietco2neutraal.nl/blog/)

Cabarettier Theo Maassen zegt in zijn nieuwjaarsconference 2010 dat hij een andere aanpak kiest: "Als ik een kindje krijg, doe ik dat klimaat-neutraal. Als ik er eentje neem, maak ik er ook een af."CO2-binding door bomen

Bomen leggen bij hun groei CO2 vast, waardoor de hoeveelheid CO2 in de lucht vermindert tot dat de boom ooit wordt verbrand of is verrot. Ook houtproducten blijven de CO2 binden totdat ze verbranden of verrotten.
CO2-opslag van verschillende boomsoorten is onder meer afhankelijk van hun groeiplaats. Sicirec beschikt over een database met de diverse boomsoorten in diverse groeigebieden. Als leidraad geldt dat bomen in Europa gemiddeld 150 ton CO2 per hectare (ha.) kunnen vastleggen.In het tropisch regenwoud kan dit oplopen tot 300 ton.
Maar bomen hebben naast hun eigen CO2-opslag ook een positief effect op de CO2-opslag van de totale biomassa (inclusief struiken en planten) van een hectare bos, zowel boven als onder de grond. Hierdoor kan de totale CO2-opslag van een met bomen aangeplante ha. grond oplopen tot meer dan 300 ton in Europa en meer dan 600 ton in de tropen.

Er bestaan grote verschillen in de mate waarin verschillende bostypen CO2 vastleggen. In Nederland kan dat op jaarbasis per hectare variëren van 3 ton 15 ton CO2. 3 bij langzaamgroeiend bos en 15 bij snelgroeiend populieren- of Wilgenbos (energieplantage met wel 6600 bomen per hectare); (bron: L.C. Kuiper en P.A.G. Jansen in het Nederlands Bosbouw Tijdschrift, 1999).

Om 1 ton CO2-equivalent te compenseren zou je ca. 37 bomen (in de tropen of elders ?) een jaar lang moeten laten groeien, zo leid ik af van p. 3 van het boek Klimaat, Elsevier Speciale Editie, 2009, p. 3. De firma One2Green kan dat volgens Elsevier regelen voor slechts € 0,22 per boom.

De laatste decennia groeien de bomen in de USA en Bolivia harder dan vroeger en ook in andere landen is dit effect waargenomen. Ze binden dus ook meer CO2 (bron: Elsevier, 13-2-2010, p. 73). Ik denk dat dat komt omdat er meer CO2 in de lucht is gekomen. Planten in kassen worden in ons land verwend met extra CO2 om extra hard te groeien. Toch hebben boombladeren daar weer een antwoord op: naar mate er meer CO2 in de lucht zit nemen de CO2 receptoren op de bladeren af. Kennelijk moet een boom ook weer niet al te hard groeien. Van Hoof bestudeerde dit verschijnsel in Limburg in door de eeuwen heen in goed bewaarde aardlaagjes: hij heeft eindeloos naar stukjes eikenblad uit de bodem zitten turen. "Je kunt tellen hoeveel huidmondjes daar per vierkante millimeter op zitten, en dat is direct gekoppeld aan de concentratie CO2 in de lucht. Hoe meer CO2, hoe minder huidmondjes de bladeren nodig hebben om het uit de lucht op te nemen, vandaar." Het eindeloze tellen van huidmondjes resulteerde in een grafiek. Die laat zien dat het CO2-gehalte flink steeg tussen 1200 en het midden van de veertiende eeuw, maar vervolgens weer een dikke eeuw is gedaald (bron: noorderlicht.vpro).
Deze CO2 fluctuatie wordt wel in verband gebracht met het grote uitsterven door de pest en de "kleine ijstijd".


co2-compensatie-postzegel
Nederlandse postzegel uit 2008 / 10

CO2-neutraal worden door bomenaanplant

Sicirec stelt dat je 50 nieuwe bomen in de tropen (of 100 in Europa) moet aanplanten om 1 ton CO2-uitstoot te compenseren. Voor de gemiddeld 11 ton per jaar per Nederlander (incl. industriële uitstoot) is dat dus jaarlijks 550 bomen in de tropen aanplanten of 1100 in Europa. Dat is minder als je als individu niet mee wilt planten voor onze nationale industriële productie en transport, en het gewoon houdt bij de eigen directe en indirecte CO2-uitstoot.

 

CO2-binding door landbouw

Een hectare grasland neemt jaarlijks ca. 20.000 kg. CO2 op en een hectare mais ca. 22.000 kg = 22 ton. (bron: M. Nieuweboer, Aartswoud in het FD van 20-11-2009).
Ik neem aan dat die CO2 weer terug de lucht in gaat als het eenmaal is gegeten door dier of mens of als het gras is gebruikt als biobrandstof. Als dat niet zo is hoor ik het graag !


Verhandeling van CO2-rechten

Chicago Climate Exchange
Amerikaanse Beurs voor de verhandeling van CO2-emissierechten: www.chicagoclimateexchange.com

Nederland
De Nederlandse regering heeft op 15-4-2010 voor het eerst een veiling gehouden van CO2-emissierechten, die geldig zijn binnen het emissieprogramma van de Europesche Unie. Het ging om 4 miljoen rechten, die voor € 14,10 per stuk werden verkocht. Dat is op dat moment ook de waarde op de spotmarkt Er bleek veel belangstelling voor die emissierechten: de veiling was 4 x overschreven. 60% van de emissierechten werden gekocht door bedrijven, die verplicht meedoen aan het EU-emissieprogramma. (bron: FD, 16-4-2010).

Clean Development Mechanism (CDM)
Dit mechanisme is een onderdeel van het Kyoto Protocol waarmee westerse landen de uitstoot van broeikasgassen kunnen uitkopen door in ontwikkelingslanden de emissies te verminderen. De zgn. CER's (Certified Emission Rights) worden verhandeld middels het emissiehandelsysteem ETS. Sinds 2001 zijn er (per sept. 2010) onder dit CDM-programma 430 miljoen CER's toegekend en verhandeld. De helft daarvan kwam voort uit HFC-reductie. Zie hie onder.

Het HFC-23 schandaal
Bij de productie van koelstof voor ijskasten en airconditioners komt het superbroeikasgas HFC-23 vrij, één van de vele superbroeikasgassen, die een CO2-equivalent heeft van ruim 10.000. Het afvangen en vernietigen van dit superbroeikasgas is relatief goedkoop t.o.v. de grote geldswaarde van de CER's (Certified Emission Rights) die het oplevert. En zo kon het gebeuren dat een aantal (inmiddels zeer omstreden) HFC-23 afvangprojecten samen wel de helft van alle emissierechten levert, die het Westen in ontwikkelingslanden koopt om de eigen uitstoot van broeikasgassen te compenseren.

Al in 2004 waarschuwden milieuorganisaties het VN Klimaatbureau (o.l.v. Yvo de Boer) dat fabrieken in China en India de uitstoot van superbroeikasgassen maximaliseerden, om met de vernietiging daarvan zo veel mogelijk emissierechten te verdienen. Er werd in die fabrieken daardoor a.h.w. "geld gedrukt". Door de perverse beloningsprikkel van de CER-handel is door deze fabrieken uiteindelijk wellicht zelfs meer dan minder broeikasgas de atmosfeer ingejaagd. Toen de VN een plafond wilden instellen schreef ons aller RABO-bank een brief om bezwaar te maken. In 2008 werd deze misstand eindelijk aan de kaak gesteld door Marc Gregory in een uitzending van de BBC World Service. Daarop stelde Yvo de Boer doodleuk "we hebben een procedure die werkt, ook al is die niet waterdicht". Eindelijk, in augustus 2010, is het VN klimaatbureau een onderzoek gestart en heeft ze de toekenning van de betrokken emissierechten stilgelegd. Dat is dus 6 jaar nadat milieuorganisaties bij de VN aan de bel trokken. Dat stil leggen brengt 130 miljoen rechten in onzekerheid. Tegen een koers van € 14 per CER gaat het dus om wel € 1,8 miljard !

De Nederlandse Staat en vele Nederlandse instanties hebben intensief gehandeld in deze besmette CER's en de vraag is in hoeverre deze van de "besmetting"op de hoogte waren of hadden moeten zijn.
De RABO bank kocht (tot november 2008) een miljoen emissierechten (CER's) voor met ministerie VROM, voor de Nederlandse Staat. Huidige waarde € 14 miljoen. De RABO bank vindt nu dat die fabrieken maar beter gesloten kunnen worden. NUON was sinds 2006 projectparticipant in een project in India. Daar stoppen ze nu mee.

Er zijn ook bedrijven die via de secundaire markt of via een makelaar CER's kopen. Dan is het lastig te achterhalen hoe die emissierechten zijn gegenereerd. Zo kocht het AMC in 2009 nietsvermoeden 24.000 emissierechten, nu goed voor € 336.000. Men is geschokt dat het dit soort rechten betreft.

De prijzen van de CER's

In 2009 begonnen op een prijs van € 13 zakte een CER (de prijs van het vernietigen of besparen van 1 ton CO2, of het equivalent daarvan) al snel naar slechts € 7. Daarna ging het geleidelijk opwaarts en per sept. 2010 is de prijs ca. € 14. Vanwege bovengenoemde restricties denkt Deutsche Bank dat de prijs eind 2010 wel € 25 kan zijn.

  CER prijsgrafiek

Bronnen:
FD, 6-9-2010;
Prof. F.W. Sluiter in het FD van 9-9-2010


U bent hier: inhoudsopgave - CO2 = kooldioxide
Zie ook de alfabetische inhoudsopgave
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !