Bosbouwbeleggingen.nl
en andere milieuzaken
struisvogelpolitiek klimaatverandering

Klimaatverandering
U bent hier: inhoudsopgave - DE AARDE -klimaatverandering
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

600 miljoen jaren temperatuur op aarde

 

De blauwe lijn in bovenstaande grafiek van www.geocraft.com laat zien dat de gemiddelde temperatuur bij het aardoppervlak al 600 miljoen jaren schommelt tussen de 12 en 22 graden Celcius. De tijdschaal (in miljoenen jaren) op de grafiek suggereert dat het nu gemiddeld 12 graden Celcius is (helemaal rechts in de grafiek), maar in feite is het momenteel gemiddeld 15 graden Celcius op aarde. Uit de grafiek verder op in dit verhaal (ijstijdencyclus) kun je opmaken dat de temperatuur in de recente ijstijden ca.6 graden Celcius moet zijn geweest (ca. 9 graden lager dan het huidige gemiddelde van ca. 15 graden).

Hoe het broeikaseffect 251 miljoen jaar geleden de oceanen verstikte
Een hoog gehalte aan het broeikasgas CO2 (veroorzaakt door 700.000 jaar vulcaanuitbarstingen) leidde 251 miljoen jaar geleden tot het grootste uitsterven uit de geschiedenis van de aarde. Dat is althans de onderzoeksconclusie in 2005 van wetenschappers van het NCAR (Centrum voor Atmosferisch Onderzoek) in Boulder, Colorado (USA). Lees meer over deze superclimaatverandering, waar wij wellicht in zo'n honderd jaar versneld op aan zouden kunnen stevenen

En de Dinosaurussen ?
Nee, niet uitgestorven door te veel te roken ................ of een teveel aan CO2
Naar ik heb begrepen, uit een uitzending van National Geographic, zijn die ca. 65 miljoen jaren geleden uitgestorven toen een meteoriet van > 10 km doorsnede de aarde trof in (wat nu heet) New Mexico. Het maakte een einde aan hun 150 miljoen jaren durende bestaan.
Volgens de officiële catastrofe-theorie zou een meteoor in Yucatan zijn ingeslagen bij Mexico, en het dwingende bewijs daarvoor is het sterrenstof Iridium dat op de krater-grens lig (bron: Rypke Zeilmaker op climategate.nl d.d. 14-2-2016).

Royal Tyrrell Museum, Alberta, Can.  

 

Vanuit de omgeving van Calgary (Alberta, Canada) nam ik een paar stukjes bot voor mijn kinderen mee, uit een gigantisch massagraf-gebied, waar elk jaar door winderosie nieuwe vondsten naar boven komen, waarvan het zoeken een veel gebezigde hobby is (althans was).

In Calgary is een prachtig museum aan Diosaurussen gewijd, het Royal Tyrrell Museum.De ijstijden cyclus: de laatste 400.000 jaar

aarde-nu-boven de noordpool
Veranderingen in aardse temperatuur gedurende de laatste 400.000 jaar
(links is heden en rechts 400.000 jaar geleden).

ijstijdencyclus
(bron: http://www.exploratorium.edu/climate/cryosphere/data2.html)

aarde boven de noordpool in de ijstijd

Alleen tijdens de temperatuurpieken, zoals tegenwoordig, is het voor mensen op het noordelijk halfrond een beetje een prettig klimaat op aarde. Helaas duren die zgn. interglaciale periodes maar betrekkelijk "kort": zo'n 10.000 jaar van relatief snelle opwarming. Daarna koelt het veel langzamer weer af en worden grote delen van het noordelijk halfrond bedekt met een heel dikke laag ijs. Die ijstijden duren veel langer: wel ca. 100.000 jaar. Het lijkt er in bovenstaande grafiek wel op dat we aan het einde zijn gekomen van de laatste periode van opwarming. De website "Is Canada Ready"schrijft er het volgende over:

"The earth has a natural warming and cooling cycle that lasts just over 100 thousand years. The cycle goes from virtually no ice in the arctic, to substantial buildup of ice in the arctic. The melting of the northern polar ice cap is the main driver of this cycle. The complete melting of the polar ice cap is what triggers the next round of cooling. The natural flow of the Atlantic Ocean is what sustains the warming and cooling cycles. Once it is significantly melted, weather patterns irreversible change and a new glacial period begins. Earth has been in an inter-glacial period (warming period) for over 10 thousand years now. Most of the ice shield over North America and Europe has already melted except for Greenland. The oceans have already risen an estimated 120 meters and would rise another 6.5 meters if most of the ice on Greenland melts (as it did in the last interglacial period). How long before all of the Greenland ice melts and sea levels rise another 6 meters? 500 years? 200 years? What will happen after it melts? Will the Atlantic ocean current reverse causing considerably cooler temperatures for a long time in places like Northern Europe, Toronto and New York? There exists a clear record of what has happened in the past. Will it happen again? We need to know."

stop global cooling

Een goede theorie over de huidige opwarming van de aarde moet bovengenoemd smeltingsproces, dat al 18.000 jaar gaande is, natuurlijk wel "meenemen"

Op de laatste Bilderbergconferentie (2011 ?) is inmiddels wel over Global Cooling gesproken.........(bron: Hajo Smit op climategate.nl d.d. 15-9-2011)

Maar in 1977 was Time Magazine al bevreesd voor een naderende ijstijd; In 2006 (29 jaar later) was hun angst daarvoor echter al weer over: toen waren ze opeens bang voor Global Warming.

Klimaatverwachtingen blijken dus 180 graden te kunnen draaien, maar de angst blijft...........

Wellicht is het bij Time echter geen angst maar de wetenschap dat Apocalyptische tijdschrit-omslagen beter verkopen.

time Magazine zowel bang voor global cooling als global warming: gewoon altijd bang dus


Noordelijk halfrond : de laatste 11.000 jaar

Zonder het broeikaseffect (en dus alleen verwarming van het aardoppervlak door zonlicht en aardwarmte) zou de temperatuur op Aarde volgens bepaalde theoretische modellen gemiddeld -18°C zijn (Elsevier, 21-6-08, p. 76 schrijft -16° Celcius), thans is zij + 15°C. Maar dat is een gemiddelde, zoals nevenstaande grafiek laat zien. Gemiddeld werkt de aard-atmofeer dus als een "comfortabele 33 graden verwarmende deken", zonder welke op aarde nauwelijks of geen leven mogelijk zou zijn: de aardkorst zou allemaal permafrost zijn.

Toch klopt de beeldspraak van een warme deken niet: Aan de evenaar blijft het altijd warm en aan de polen altijd koud. Verdamping en luchtstromen zorgen er voor dat het aan de evenaar niet al te heet wordt en aan de polen niet al te koud. Een gemiddeld klimaat van bijna altijd ca. 15 graden Celsius vind je op aarde (haast) nergens.

  Temperatuurschommelingen Noordelijk half rond sinds het einde der laatste ijstijd, ca. 11.000 jaar geleden.
Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde temperatuur, bij de grond gemeten, op het Noordelijk Halfrond, vanaf het einde der laatste ijstijd, ca. 11.000 jaar geleden. Eén graad meer of minder maakt het verschil tussen een echt warme periode (zoals in de Romeinse tijd en in de Middeleeuwen) en een echt koude, zoals de "Kleine Ijstijd" (ca. 1580 en 1850), die door Hollandse schilders zo vaak is vereeuwigd met hun schilderijen van Hollandsche ijstaferelen. Maar een graad meer of minder is dan ook ongeveer de maximale natuurlijke schommeling sinds de ijstijd. Als we voor Nederland 2 graden temperatuurstijging verwachten in 2050 (zie hierna onder "Nederland') dan lijkt dat wel heel erg veel, in het licht van bovenstaande grafiek. Maar eigenlijk moeten we dat dan wel eerst afzetten tegen een grafiek als hierboven, maar dan voor Nederland. Als op het hele Noordelijk Halfrond de temperatuur 2 graden zou stijgen, dan zou dat denk ik heel erg dramatisch kunnen zijn, in elk geval iets wat sinds het begin der laatste ijstijd niet is voorgekomen.

Noordelijk halfrond: de laatste ca. 1.200 jaar.

Het "Middeleeuws klimaatoptimum"

Uit eeuwenlange waarnemingen is bekend dat het klimaat op het noordelijk halfrond in de afgelopen eeuwen sterk heeft gefluctueerd.
Zo was het duizend jaar geleden, tussen 890 en 1170, warm. Dat ging gepaard met een sterke uitbreiding van de bossen, tot in Rusland toe. Het ijs op Groenland smolt zover af dat de Vikingen zich er konden vestigen. Het land heet niet voor niets Groen Land. Ze konden zich ook vestigen in het huidige Noord Canada.
 
kaart Vikingreizen
Wetenschappers verschillen van mening of het momenteel warmer is dan tijdens het Middeleeuws Klimaatoptimum.
Twee Engelse onderzoekers, T. J. Osborn & K. R. Briffa (2006) concluderen uit hun onderzoek dat het nu warmer moet zijn. De fysicus Willie Soon (Harvard Universiteit) meent op basis van zijn gegevens dat het net andersom is.

De Kleine Ijstijd

Adriae van de Venne

Adriaen van de Venne schilderde ijstaferelen in de Kleine IJstijd.


Na het zgn. Middeleeuws Optimum daalde de temperatuur om een tijd min of meer gelijk te blijven, totdat tussen 1580 en 1850 een koude tijd optrad, die wel als de ‘Kleine IJstijd’ wordt aangeduid, met als dieptepunt het Maunder Minimum (1645 – 1720) toen het in West Europa enkele graden kouder was t.o.v. de relatief warme Middeleeuwen en hedendaagse periode. Uit die extra koude periode stammen de talrijke schilderijen van Hollandse ijspret, onder meer van Avercamp (klik hier voor 1 van zijn schilderijen) en Van de Venne (zie schilderij links).

Bronnen:
2 foto's en veel teksten: Prof. Dr. A.J. van Loon in een artikel op kennislink.nl
Hij refereert naar: Osborn, T.J. & Briffa, K.R., 2006. The spatial extent of 20th-century warmth in the context of the past 1200 years. Science 311, p. 841-844.

Bert Amesz in www.klimatosoof.nl d.d. 17-3-2010: 'Stijgt de zeespiegel eigenlijk wel ?"

 
Het Middeleeuws Optimum en de Kleine Ijstijd worden wel in verband gebracht met meer of minder dan gemiddelde activiteit van zgn. zonnevlekken. Zie een videopresentatie.


Opwarming van de Aarde: de laatste 150 jaar

1856-2007
bron: Wikipedia-NL: http://nl.wikipedia.org/wiki/Opwarming_van_de_Aarde
Ons onbekend is de temperatuur waar de afwijking aan wordt afgemeten.
 

Sinds het begin van de twintigste eeuw is de gemiddelde temperatuur met ongeveer 0,74°C gestegen.
Dat ligt dus nog wel binnen de bandbreedte van + / - 1° C zoals in bovenstaande grafiek gedurende 11.000 jaar plaats vond. Geen reden tot grote zorg, zou je dus denken....

Maar niet iedereen is daar gerust op, velen vrezen een snel sterker wordende opwarming van het klimaat op aarde. --->

sneeuwpoppen demonstreren tegen opwarming van het klimaat

Sneeuwpoppen demonstreren tegen de opwarming van het klimaat....klik op foto voor vergroting.

Maar Onze minister president Balkenende is per 19-2-2008 optimistich over het tegengaan van opwarming van de aarde: "Laten we ons verzetten tegen pessimisme ! Wat de mens heeft aangericht, kan de mens ook weer rechtzetten. We hebben eerder laten zien dat we met doorzettingsvermogen en internationale samenwerking zorgwekkende ontwikkelingen ten goede kunnen keren. Kijk maar naar onze strijd tegen het gat in de ozonlaag. Mondiale afspraken hebben geleid tot het terugdringen van cfk's in de atmosfeer" (bron: Het Financieele Dagblad, 20-2-2008, p. 3).


Weer en Klimaat
"Mooi weer vandaag", het was een "mooie zomer", of zelfs een "hete zomer", een "zachte" of "strenge" winter. Het weer houdt de Nederlanders constant bezig. Dat is niet in alle landen zo. In Zuid Afrika bv. is het dagelijkse weer zo voorspelbaar dat het nauwelijks een onderwerp van gesprek is. Maar daarentegen wel degelijk als er soms enkele jaren achtereen te weinig regen valt.
Het weer wisselt veel sneller als het klimaat. Wanneer spreek je nog van "weer" en wanneer van "klimaat" ? Welk gemiddelde moet je nemen om over klimaatverandering te spreken ? Volgens de officiële definitie van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) moet je temperatuur en neerslag 30 jaar middelen om over "klimaat" te kunnen spreken (bron: Volkskrant 1-8-2008 n.a.v. het KNMI-rapport "De toestand van het klimaat in Nederland 2008"). Tien warme zomers of tien strenge winters achtereen betekenen dus nog niet per sé een klimaatverandering, alhoewel ze er aan bij zouden kunnen dragen, of onderdeel van zouden kunnen zijn. Als het van 1998 - 2008 niet warmer is geworden (zie onder) betekent dat ook niet meteen dat de al decennia durende temperatuurstijging op aarde is gestopt, alhowel dat wel het geval zou kunnen zijn. Want ook de temperatuurstijging van de laatste honderd jaar ging met golven en perioden waarin het juist weer kouder werd. Lees meer over definities van het begrip "Klimaat".


Wereld: de laatste 10 jaar geen opwarming

Volgens een grafiek in Elsevier van 21-6-2008 (p. 77) wordt Balkenende al 10 jaar op zijn wenken bediend: "De afgelopen 10 jaar warmt de aarde niet meer op !" Maar, trek toch maar geen voorbarige conclusies en lees hierboven de paragraaf over het verschil tussen weer en klimaat !

Kijk en luister naar Simon Rosendaals klacht (d.d. 17-11-2009) over het gebrek aan media-aandacht voor dit niet langer stijgen van de temperatuur op aarde.

Overigens lijkt deze grafiek niet te sporen met die hierboven van 1856-2007. Verklaring ?

Wie het weet mag het me schrijven !
Wellicht zoiets als hier beschreven ?

Zie de video-presentatie die uitlegt wat hiding the decline" inhield, uitgelegd door (Berkeley) Physics Professor R.A. Muller en vervolgens een presentatie van Steve Mc Intyre.

  aardetemperatuur-1988-2008

In de in 2009 gehackte e-mails van de University of East Anglia (zie verder onder "Climategate") geven wetenschappers toe dat zij de recente afkoeling van de wereldtemperatuur niet kunnen verklaren.

Er bestaan allerlei andere verklaringen voor bovenstaande temperatuurgrafiek, zo doceert Elsevier, zowel voor de sterke stijging in 1998 als de scherpe daling 10 jaar later. Lees er meer over en verbaas U ! (wordt nog geschreven).

Niet iedereen is blij dat de temperatuur wellicht niet stijgt, maar de laatste tijd juist weer daalt. In één van duizenden door hackers gekraakte e-mails suggereert Phil Jones, directeur van de gerenommeerde afdeling klimaatverandering (CRU) van de universiteit van East Anglia, om een 'trucje' te gebruiken om informatie over temperaturen te manipuleren om zo temperatuursdalingen 'te verbergen'. "Climategate" lijkt geboren: lees en zie meer over wat in november 2009 als groot schandaal wordt gepresenteerd op de Britse TV-zender RT en de Amerikaanse zender Fox-news. Maar Phil Jones en het CRU ontkennen met klem dat er van manipulatie sprake is. Lees hier meer over "Climategate".

Enkele maanden later gaat Phil Jones helemaal "om", zo schrijft De telegraafreporter Edwin Timmer op 15-2-2010:
De opwarming van de aarde sinds 1995 is niet bijzonder en wetenschappelijk gezien niet significant. Deze opmerkelijke ontboezeming heeft afgetreden klimaatprofessor Phil Jones van de Engelse East Angla University gedaan in een interview met de BBC. Jones moest in november zijn post verlaten nadat duizenden e-mails uitlekten, waaruit bleek dat hij en zijn collega’s sjoemelden met bewijzen voor het broeikaseffect. Jones erkent nu dat de opwarmingscurves tussen 1860 en 1880, 1910-1940 en 1975 tot en met nu vrijwel identiek zijn. Ook geeft de vroegere alarmist toe dat het in de vroege middeleeuwen mogelijk net zo warm is geweest als nu. Jones’ interview is een enorme U-bocht. Jarenlang verdedigde hij de zogenaamde hockeystick die zou bewijzen dat de afgelopen jaren ongekend warm zijn geweest.

Lees ook wat Wikipedia-NL over opwarming van de aarde schrijft

Klimaatverandering door een "versterkt broeikaseffect"?
Lees er meer over !

Is temperatuur meten ook weten ? Het lijkt soms van niet, niet echt goed, of helemaal niet goed.
Lees hier meer over.

proxy measures for global warming

So called "proxy measures" of global warming, such as tree rings or laundry lines are not necessarily valid.


 


VN-klimaatrapporten
Dit zijn rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change- IPCC, een wisselend gezelschap van wetenschappers, ambtenaren en politici. Die laatste 2 categorieën kunnen de wetenschappelijke zaak natuurlijk ernstig vertroebelen, zoals ik maar al te erg heb ervaren als wetenschapper, die voor zijn inkomen bij de Universiteit vooral afhankelijk was van ministeriële subsidies en semi-overheidsinstanties: ongewenste onderzoeksresultaten worden al gauw onder de tafel geschoffeld op straffe van ontslag, schadeclains en andere intimiderende maatregelen van de (semi-) overheid. Als de industrie greep krijgt op het universitaire onderzoek wordt het zo mogelijk nog erger. Ook Simon Roosendaal meent dat klimaatwetenschap en politiek momenteel te veel verweven zijn (bron: Trouw, 10-2-2010).

Er zijn heel wat wetenschappers (zoals het prestigieuse medische tijdschrift "The Lancet"), die vinden dat het klimaatdebat juist alleen door onafhankelijke wetenschappers moet worden gevoerd. The Lancet stelt medio 2009 dat universiteiten het klimaatonderzoek moeten uitvoeren en niet de te politiek gedreven organisaties als de Verenigde Naties, de Wereld gezondheids Organisatie, of de Wereldbank (bron: Prof. Schellekens in het FD van 23-5-2009). Wat allemaal niet weg neemt dat de gevestigde wetenschap zelf al eeuwen lang bekend staat als de conservatieve kracht die "nieuwlichterij" in het denken van jonge collega's decennia lang kan tegenhouden, en daarmee de voortgang van de wetenschap. Dit gebeurt ook binnen de universitaire klimaatwetenschap: zie "Climategate".

Elsevier (Klimaat, Elsevier Speciale Editie, 2009, p. 3) stelt dat het IPCC de motor is van de "Internationale klimaatcommotie".

Anno 2007 zijn 3 van de geplande 4 IPCC-deelrapporten verschenen Enkele conclusies:
- de mens is verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde
- de gevolgen van die opwarming zijn steeds duidelijker zichtbaar
- er bestaan genoeg maatregelen om broeikasgassen fors terug te dringen
(bron: FD 7-6-07)

Er zijn wetenschappers die van mening zijn dat bv. de IPCC- rapporten zijn gemanipuleerd door de politiek om de resultaten te sturen naar de conclusie dat het de mensen zijn die het klimaat doen veranderen. Daarom is er een groep onafhankelijke wetenschappers gevormd, de NIPCC, die in maart 2008 hun 1e rapport hebben uitgebracht: "Nature, not Human Activity, Rules the Climate".

Uit gestolen (gehackte) emails lijkt men te mogen afleiden dat gerenommerde wetenschappers de klimaatgegevens zouden manipuleren: "Climategate" lijkt in november 2009 geboren. Maar de wetenschappers ontkennen.

 

 

 

 

 

 

brandende aarde
Global Warming: Truth or Dare? Lees ook "Climategate"

Al Gore, ex-visepresident van de USA en Nobelprijswinnaar voor de vrede 2007 beschrijft in zijn boek en film An Incovenient Truth hoe menselijke activiteiten leiden to opwarming van de aarde en hij schetst vreselijke rampen die ons te wachten kunnen staan als we ons leven niet beteren. Maar het Britse Hooggerechtshof heeft zijn werken bestempeld als eenzijdige propaganda die niet zonder nadere relativering op de schooljeugd mag worden losgelaten. Monckton beschrijft 35 fouten of overdrijvingen in zijn boek en film.

Overdrijven vindt Gore echter een legitiem middel om zijn doel te bereiken: in een interview met de groene periodiek Grist heeft hij ondubbelzinnig aangegeven dat volgens hem liegen in de vorm van overdrijving is toegestaan om iedereen onder de vlag van de “compelling moral purpose” en van de “shared cause” te krijgen: Nobody is interested in solutions if they don't think there's a problem. Given that starting point, I believe it is appropriate to have an over-representation of factual solutions on how dangerous it [global warming] is, as a predicate for opening up the audience to listen to what the solutions are, and how hopeful it is that we are going to solve this crisis. Bron: Jos Verhulst, 2007.

Consensus ?
Uit bovenstaande paragrafen moge blijken dat lang niet iedereen van mening is dat de aarde opwarmt. Toch stellen velen dat die wetenschappelijke consensus er wel is. Velen (o.a. voormalig minister Jacqeline Cramer en ex-vice president van de USA, Al Gore) stellen zelfs dat er consensus in de wetenschap zou zijn dat die opwarming ook nog eens wordt veroorzaakt door menselijke activiteiten die gepaard gaan met de uitstoot van broeikasgassen. Lees meer over deze vermeende consensus en de (ir)relevantie ervan voor het wetenschappelijk debat.Nederland
Het PCCC concludeerde in juni 2007 het volgende voor Nederland op basis van een recent verschenen VN-klimaatrapport:
- de gemiddelde temperatuur zal in 2050 2 graden C. zijn gestegen.
- meer regen in de winter
- meer extreme neerslag
- meer hittegolven, want:
- vaker Oostewind
- de zeespiegel zal in het jaar 2100 35 à 85 cm. zijn gestegen (in de 20e eeuw was dat slechts 10 cm).
(Bron: FD 7-6-07)

Nederland wordt zonniger en warmt twee keer zo snel op als de rest van de wereld.
Soms lijkt het er niet op, maar Nederland heeft steeds vaker blauwe luchten met minder wolken en meer zon. De lucht boven Nederland is schoner. Daardoor wordt Nederland zonniger en hebben we warmer weer.
Dat blijkt uit 'De toestand van het klimaat in Nederland 2008', het klimaatrapport van het KNMI over de afgelopen vijf jaar dat donderdag werd aangeboden aan staatsecretaris Tineke Huizinga (Verkeer). Dat Nederland opwarmt, staat inmiddels buiten kijf. De opwarming, onder andere van de Noordzee, brengt behalve hogere temperaturen ook andere effecten met zich mee.

Toch hadden we in 2013 het koudste voorjaar in 50 jaar, maar ja, het weer is wat anders dan het klimaat. Ergens werd hiervoor toch een klimaat-achtige verklaring gegeven: door het sterker smeltende poolijs (door global warming) zou de Noordzee kouder worden en daardoor de temperatuur te land in Nederland ook. Toch kan het in deze 2 alinea's gestelde niet allebei waar zijn: Nederland warmt op en Nederland wordt kouder, beide uiteraard door "global warming", ja, zelfs door de mensheid veroorzaakte global warming. Misschien moest het KNMI zich maar gewoon weer bezig houden met waarvoor ze ooit zijn opgericht: voorspellen van het weer in Nederland ten behoeve van de land- en tuinbouw, scheepvaart en (tegenwoordig) het toerisme. Dat blijkt maar al te dikwijls nog steeds moeilijk genoeg.

Zo regent het in de kustgebieden tegenwoordig meer dan in het binnenland. En als het regent, dan regent het ook goed. ,,De laatste jaren is er sprake van een groot aantal dagen met zware neerslag.'' Gelukkig hebben we in Groningen de firma Waterborg die Nederland graag met haar dekzeilen wil overspannen (Zie ook details over dit document).

 

 

Goed nieuws ook voor mensen die slecht tegen de regen kunnen: de regenperiodes in Nederland worden korter van duur en in de zomer zullen er minder regendagen zijn. De buien die we in de zomer krijgen, zullen net zoals het weer zelf, tropisch aandoen. Hein Haak is hoofd Klimaat van het KNMI (bron: BNR.nl, d.d. 1-8-2008).

  Waterborg legt Nederland droog

Graag verwijs ik na lezing van bovenstaande paragraaf, ter relativering, nog even naar de paragraaf verder boven in deze pagina: "Weer en Klimaat".

Overigens hoop ik dat Hein Haak wat minder repressief is t.o.v. anders denkende collega-weerdeskundigen dan Heidi Cullen, een "vooraanstaand klimaatdeskundige" van het weer-kanaal in de USA. Zij vindt dat collega's, die openlijk twijfelen aan de stelling dat global warming door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt, uit hun beroep moeten worden gezet.

En dat is nog niks bij de echte milieufascisten, die de zgn. "Global Warming Deniers" (een term uit Al Gore's boek An Inconvenient Truth en wellicht niet toevallig gelijkend op de beladen term Holocaust Deniers) graag willen veroordelen voor oorlogsmisdaden. En als het aan Greenpeace ligt worden onze kinderen zo opgevoed in "de leer": niet meer als rationeel denkende en democratisch gezinde burgers, maar als milieufascisten voor wie er nog slechts gelovigen en ongelovigen zijn: zie de video.


 


Overpeinzingen:
De natuurlijke rijkdom die de mens in "zijn beginne" aantrof is vaak al niet meer, veel bergen zijn ontbost, "voor goed" van aarde ontdaan, althans in onze tijdrekening. Veel dieren en planten bestaan slechts nog als tekening, als gedroogd of opgestopt exemplaar in onze musea, door menselijk ingrijpen voor goed uitgeroeid. Natuurlijk hebben we ook veel fossielen en skeletten van soorten die niet door de mens zijn uitgeroeid, maar door evolutionaire selectie en de natuurlijke klimaatwisselingen, waaraan onze aarde nou eenmaal onderhevig is. Velen menen dat we wat dat aangaat de natuur momenteel te veel helpen en daarmee versnelt een rampzalige klimaatverandering teweegbrengen. Het gezaghebbende medische tijdschrift The Lancet heeft medio 2009 klimaatverandering uitgeroepen tot het grootste medische probleem ter wereld (bron: Prof. Schellekens in het FD van 23-5-2009): "De gevolgen zullen zich niet beperken tot dramatische verspreiding van tropische ziekten als malaria, maar de gezondheid van miljarden mensen wordt bedreigd door tekorten aan voedsel en vers water en de gevolgen van extreme natuurrampen zoals overstromingen en hittegolven. Ook het onbewoonbaar worden van vooral kustgebieden en de grote stromen vluchtelingen die daarop volgen, zullen de gezondheid ondermijnen. Slachtoffers zullen vooral vallen onder kinderen en ouderen in de ontwikkelingslanden.".

Vinden we dat erg voor de natuur ? Nou, het lijkt me dat het vaak juist erg voor de mens wordt gevonden. Al die bewoners in de delta's en aan onze kusten. Die zouden hun huizen onder water zien komen te staan, en erger. Maar net zo erg als de onomkeerbare erosie die we op onze bergtoppen hebben aangericht en de massale vernietiging van onze oerwouden ?

Moeten we ons als soort dan maar opheffen, altruïstisch en milieubewust als we soms pretenderen te zijn ?

Veruit de meesten vinden die gedachte maar niks. We werpen ons liever op begrippen als energiebesparing en de ontwikkeling van "schone" energie, en verdringen graag dat het eenvoudigweg de steeds uitdijende existentie van de menselijke soort is, die maakt dat de wereld die we eens als soort aantroffen, ooit door onze soort zal worden achtergelaten in een desolate toestand. Het "ga heen en vermenigvuldigt u" lijkt deerlijk uit de hand gelopen en onomkeerbaar. Alleen in het op milieugebied vaak verguisde China heeft men van staatswege een geboortebeperking-politiek durven invoeren. Lijkt me persoonlijk niet leuk, maar wellicht toch een zinvolle manier om de wereld-bevolkingsexplosie te beperken. Maar ja, wie zorgt straks voor de oude dag van een generatie die dit verzon ? De ethiek en de religie lijken achter de - milieu bedreigende - werkelijkheid aan te lopen, de Katholieke Kerk achteraan ?

Of toch niet ?

 


 

 

Kunnen we onze normen en waarden, en onze religies aanpassen ? Bergen weer van aarde voorzien en er oerwouden op aanleggen ? Kunnen we het natuurlijk bosareaal weer doen toenemen ? Woestijnen doen verdwijnen, het ijs op de noordpool doen toenemen en de zeeniveau's doen dalen ? Verdwenen soorten weer tot leven wekken ? Kunnen we soms voor God spelen ? Kunnen wij zeggen "ga heen en vermindert U ?" Wie weet !

Lees meer over herbebossing van de aarde

 

Lees meer over zelfdoding

Maar veel waarschijnlijker lijkt me het scenario dat de zich nu als sprinkhanen gedragende menselijke soort op een gegeven moment drastisch wordt gereduceerd door de volgende ijstijd. Wellicht dat de toch zeer intelligente - en door scha en schande nog wijzer geworden - mensheid zich daarna op een meer beheerste manier ontwikkelt en in het volgende interglaciale tijdperk (ruim 100.000 jaar later) werkelijk tot bloei komt in harmonie met de natuur. Overigens vertelde bioloog en schrijver Midas Dekker in het TV-programma "Pauw en Witteman" op 7-12-2009 dat er momenteel meer kilo's mieren op onze aarde rondlopen dan kilo's mensen. En dat de kakkerlak het al honderden miljoenen jaren prima doet. In dat zelfde programma gaf hij zijn mening dat we als mensen welliswaar ongebreideld rotsooi in de lucht, de zee en op het land gooien en daar flink in roeren, maar dat het volgens hem zeker is dat we daarmee - hoe dan ook en met welke preciese effecten dan ook - ons eigen milieu verpesten en daarmee dat van de overige flora en fauna.


Links:
- Er is een startpagina over klimaat: http://klimaat.startpagina.nl/
- sinds 2011 (?): zeer uitgebreide Web blog van atmosferisch wetenschapper Bart Verheggen, die de discussie over klimaat-kwesties graag in goede banen wil leiden.: https://klimaatverandering.wordpress.com/bart-verheggen/
- Een zeer uitgebreide site over het klimaat is: http://www.klimaatnieuws.nl (Warm aanbevolen ! )
- Change magazine is een interessant internettijdschrift voor en door mensen die zich zorgen maken over het klimaat: http://www.changemagazine.nl
- www.sense.nl is: is een samenwerkingsverband van de omgevings-onderzoeksinstituten van 10 Nederlandse Universiteiten.
- Klimaatportaal PCCC , Platform Communication on Climate Change, Het klimaatportaal is de digitale toegang van de Nederlandse kennisinstituten voor een breed publiek, een samenwerkingsverband tussen PBL, KNMI, NWO, Wageningen UR, de Vrije Universiteit Amsterdam, ECN, Universiteit Utrecht en Deltares.
- Climategate.nl , de meer sceptische partij in het klimaatdebat
Simon Roosendaal legt in een video uit dat het klimaat op aarde wel van heel wat meer (vaak onbegrepen) factoren afhangt dan alleen van het broeikaseffect.
- Watts Up With That? (WUWT) : The world's most viewed site on global warming and climate change

What's up with That?Literatuur:
Crok, Marcel (2010), De staat van het klimaat: een koele blik op een verhit debat, Amsterdam: uitg. Paradigma, 333p. met uitgebreid register en veel voetnoten voor literatuurverwijzingen etc. ISBN: 978-90-499-6040-7; Warm aanbevolen !
Kijk hier onder en luister wat Siemon ("dwarse") Roozendaal van dit boek vindt: een "must" voor klimaat-ge´nteresseerden.

Gore, Al, An Inconveniant Truth (2006), London, Bloomsburry Publishing Plc., 36 Soho Square, London WID 3QY.ISBN 0 7475 8906 2, 330 pages, full colour, with many facts, and opinions.

Klimaat, alles over de zoektocht naar duurzame energie & de groene strijd tegen opwarming van de planeet aarde, Elsevier Speciale Editie, 2009; 100 pagina's met veel keurenfoto's, feiten en opinies, voor € 8,95 te bestellen via www.elsevier.nl/specialeedities of telefonisch: 0314-358358. Warm aanbevolen !

KNMI - Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Schrijf U in op hun nieuwsbrief.

Monckton of Brenchley, Christopher (2007), 35 Inconvenient Truths: The errors in Al Gore’s movie

Singer, S. Fred and Avery, Dennis T. (2006 / 2008), Unstoppable Global Warming: every 1500 years,
Paperback, 264 pagina's | Rowman & Littlefield | Revised edition | januari 2008.
Hard cover, 260 pagina's | Rowman & Littlefield | illustrated edition | oktober 2006.

 

PopularTechnology.net: toont meerdere pagina's waarin honderden wetenschappelijke artikelen worden genoemd, die sceptisch zijn t.a.v. de door het IPCC geponeerde stelling dat het zeer waarschijnlijk is dat de aarde opwarmt door menselijke activiteiten. Het bestaan van deze veelheid aan artikelen (ja, alle "peer-reviewed") wordt dikwijls ontkend door mensen als onze voormalige minister van milieuzaken Jacqeline Kramer (uitspraak: "De Wetenschap is er uit") en klimaatalarmist Al Gore. Naast Global Warming Deniers hebben we onder de Klimaatalarmisten dus ook "Deniers": de Ontkenners van Wetenschappers en Wetenschappelijke Artikelen, die sceptisch zijn over de veronderstelde antropogenetische opwarming der aarde.


 


Hokjesgeest:
Uit bovenstaande teksten op deze webpagina blijkt dat je met een beetje passen en meten tot diverse "hokjes" kunt komen waar we de klimaatdebattanten in zouden kunnen onderbrengen. Maar ook hier over kun je natuurlijk weer debatteren. Van een wetenschappelijk en / of politieke consensus is echter geen sprake

De Klimaat-opwarming-alarmisten: wetenschappers, politici en journalisten / schrijvers die menen te weten dat de aarde opwarmt of zelfs dat die opwarming door de mensheid wordt veroorzaakt:
Onder hen o.m. :
- De wetenschappers:
---------- American Physical Society (APS), zie waarom hun lid, Nobelprijswinnaar natuurkunde 1973, Ivar Giaever, om die reden zijn lidmaatdschap heeft opgezegd.
- De politici
- De (wetenschaps)journalisten / schrijvers
- De Overtuigde Gelovigen (lees meer over geloof in weergoden) en verkondigers van Het Woord in dezen, zoals bv. Al Gore
- De Ontkenners van klimaatsceptische wetenschap
- De Klimaatfascisten, zoals bv. hier te zien.

De Klimaat-opwarming-sceptici: wetenschappers, politici en journalisten / schrijvers die menen dat het nog maar de vraag is of de aarde opwarmt / en of die eventuele opwarming door de mensheid wordt veroorzaakt
- De wetenschappers
----------- Dr. Ivar Giaver, Nobelprijswinnaar natuurkunde 1973
- De politici
- De (wetenschaps)journalisten / schrijvers, zoals bv. bovengenoemde Siemon ("dwarse") Roozendaal (zie onder "links") en de reeds boven genoemde websites climategate.nl en Watts up with that?
- De Overtuigde Ontkenners van een klimaatopwarming-probleem en / of dat klimaatopwarming door de mensheid zou komen
- De veronderstelde Olie-Lobby

De Klimaatwetenschappers, politici en journalisten die onafhankelijk en critisch willen blijven zonder in een hokje of kamp te willen horen.
- Ik vind Marcel Croks boek (zie hier boven onder literatuur) een mooi voorbeeld.
- Een ander is A. Bakker: The robustness of the climate modelling paradigm, Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam (2015), 200 blz.
"Een klimaatscepticus is Bakker niet. “Ik denk wel dat de aarde op gaat warmen – ergens tussen 0,5 en 10 graden. Noem me liever een klimaat-wetenschaps-scepticus. Dat wordt me niet altijd in dank afgenomen, maar het is mijn overtuiging dat overpredictie uiteindelijk de hele klimaatwetenschap in diskrediet brengt.” (bron: Marlies ter Voorde op kennislink.nl , 8-12015). Zie ook hierna onder "klimaatmodellen".

In principe onafhankelijk, maar in de praktijk wellicht niet geheel onafhankelijk van de klimaatproblematiek en de verschillende kampen hierbij, zijn er De Milieu-Bezorgden: degenen die zich zorgen maken over aantasting door de mensheid van ons hele milieu: land, water, lucht, flora en fauna. Je kan maar hoeft niet in de antropogenetische klimaatopwarming te geloven om bezorgd te zijn over de aantasting van ons milieu. De schrijver van deze website, Dr. Hugo H. van der Molen, rekent zich tot deze groep.

Naast de Milieubezorgden zijn er de actief ingestelde Natuurbeschermers en Milieuactivisten

Dan zijn er ook nog de Miliefascisten die zich weinig aantrekken van Willem Elschots overpeinzing dat er tussen droom en daad wetten en practische bezwaren in de weg kunnen staan.


Voor- en nadelen van opwarming van de aarde
De nadelen van een mogelijke opwarming van de aarde worden ons door de media dagelijks voorgehouden: het heeft veel weg van Dante's hel en verdoemenis.
Een warmer klimaat door een hogere CO2-concentratie zou nadelen hebben, zoals het IPCC uitgebreid betoogt, maar waarschijnlijk ook voordelen, waarover je vaak minder in de media hoort of leest.

Een belangrijk voordeel is natuurlijk dat CO2 niet alleen een broeikasgas is, maar in de eerste plaats een groei-gas.

 

 

CO2 is een "groeigas"
CO2 is een essentiële voorwaarde voor alle leven op aarde. Het is een van de belangrijkste bouwstenen van het leven. zonder CO2 geen planten, dieren en mensen (Hans Labohm in het FD van 1-8-2008). Hoe meer CO2 in de lucht, hoe harder alles groeit, een principe dat in de glastuinbouw wordt gebruikt: Zo gebruikt men daar bv. "afgevangen" CO2 van energiecentrales of andere chemische processen om de gewassen beter te laten groeien.

 

De "Partij van de Planten", bedacht door Arthur Rörsch, bepleit daarom geen CO2-reductie, maar juist een verdriedubbeling !

 

 

 

 

 
groei van dennen bij verschillende CO2 niveau's
bron: Philip R. Wood, vice-president van de Lavoisier Group;
gevonden op climategate.nl, d.d. 28-7-2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijheidsbeeld  aangepast aan Global Warming

en we hoeven minder vaak bontjassen te dragen.......

 

 

 

Zoals Nobelprijswinnaar natuurkunde 1973, Ivar Giaever opmerkt in zijn lezing in Lindau, 2013: in de 150 jaar dat de aarde zou zijn opgewarmd sinds het begin van de industriële revolutie heeft de mensheid het steeds beter gekregen. En dan zou nog een beetje warmer nu opeens catastrofaal moeten zijn ? Terwijl de gewassen die we eten er juist beter door zouden gaan groeien ? Hij stelt de vraag: wat is de optimale aardtemperatuur ? En hoe bepaal je die dan ? Die van vandaag, of van 150 jaar geleden ? Niemand die het weet, denkt hij, maar vast niet toevallig net de aardtemperatuur van vandaag aan de dag.

 

 

In de aanloop naar de klimaattop in Parijs eind 2015 noemt de Russische president Poetin een aantal voordelen (voor een koud land als Rusland) van het opwarmen van de aarde. "Het is goed voor de landbouw en we hoeven minder vaak bontjassen te dragen". Aantrekkelijk perspectief voor Rusland is ook een mogelijke vrije doorvaart van Europa naar Oost-Azië en een betere toegankelijkheid van grondstoffen door het smelten van het poolijs.
"Wij hebben van een geringe opwarming meer te winnen dan te verliezen", zei Pavel Svjasjtsejennikov, klimaatonderzoeker bij de staatsuniversiteit van Sint-Petersburg, recentelijk tegen het persbureau Interfax.
(bron: FD, 17-11-2015)

 


Klimaatmodellen

climate control knobs  

Kritiek op de voorspellende waarde van klimaatmodellen / Wankele basis klimaatbeleid blijkt uit promotieonderzoek

Aan de Vrije Universiteit Amsterdam werd op 8-1-2015 een controversieel proefschrift verdedigd (Bakker, A., The robustness of the climate modelling paradigm, Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam (2015), 200 blz..)

Klimaatmodellen geven een weinig betrouwbaar beeld van de werkelijkheid, volgens promovendus Alexander Bakker. Dat de modellen steeds meer details van het klimaat meenemen in hun berekeningen doet daar niks aan af. Complexe modellen zijn niet per definitie beter dan simpele, denkt Bakker.

De stelling die Bakker inneemt is omstreden, al was het maar omdat het internationale klimaatpanel het IPCC zijn toekomstscenario’s voor een groot deel op klimaatmodellen baseert.

Eerst even een inleiding, die ik haal uit een artikel van Hugo Matthijssen op Climategate.nl van 8-2-2016:

Het klimaat en voornamelijk de temperatuurontwikkeling wereldwijd is van veel zaken afhankelijk waaronder CO2 maar ook van de oscillatie van de oceanen, de rol die oceaanstromingen spelen bij de warmteverdeling over de aarde, de werking van waterdamp, overheersende bewolking, aerosolen en zelfs grondgebruik zoals het verdwijnen van bossen en het uitgroeien van het stedelijk gebied etc. Het is dan ook een enorm ingewikkelde materie met veel elkaar beïnvloedende variabelen.

Om het klimaat, en dan met name de rol die CO2 daarin vervult, te kunnen bestuderen is het IPCC uitgegaan van vereenvoudigde modellen van deze werkelijkheid door aspecten waarvan ze denken dat de invloed minimaal is weg te laten. Vervolgens zijn die rekenmodellen vertaald in een of meer computermodellen waarmee men trachtte de toekomstige ontwikkelingen waaronder de mondiale temperatuurontwikkeling te voorspellen. Deze voorspellingen bleken er vaak naast te zitten. Ook een aantal aspecten zoals de stagnatie in de opwarming de afgelopen 18 jaar heeft men niet kunnen voorzien.

Wat je wel waarneemt nu is dat men de missers, met name zaken die in de praktijk anders bleken, of negeerde of met nieuwe modelberekeningen trachten te verklaren.

Een goed voorbeeld is het onderzoek van het KNMI naar de verdwenen warmte. Op grond van de modellen ging men er van uit dat er sprake moest zijn van opwarming zowel in de oceanen als in de atmosfeer en wat bleek: de opwarming stagneerde. Er werd weer een supercomputer van stal gehaald om dit te verklaren. Dat werd gedaan door er van uit te gaan dat de warmte er wel geweest moest zijn en op basis van deze vooronderstelling werden nieuwe modellen opgezet. En modelmatig is men op zoek gegaan naar de verdwenen warmte.

De conclusie na veel rekenen was dat een deel van de warmte extra kon zijn uitgestraald naar de ruimte en een deel verdwenen zou kunnen zijn naar de diepere lagen van de oceaan. De link (helaas gebroken) geeft het onderzoek goed weer en wat zien we, men gaat modelmatig verklaren wat de oorzaak zou kunnen zijn dat de praktijkgegevens niet overeenstemmen met de eerdere voorspellingen.

Vervolgens gaat het KNMI nog een stap verder door te verklaren dat ze de verdwenen warmte gevonden hebben en brengen dat breeduit in het nieuws terwijl het echt niet meer is dan het resultaat van modelberekeningen. Kijk maar eens naar dit bericht van het KNMI.

Als je verder leest kom je het volgende in dit bericht tegen: ‘Voor hun onderzoek ‘Op zoek naar de ‘verdwenen warmte’ in de bovenlaag van de oceaan’ hebben KNMI-klimaatwetenschappers Caroline Katsman en Geert Jan van Oldenborgh gebruik gemaakt van berekeningen met een state-of-the-art klimaatmodel in het ESSENCE–project. De beschikbare tijdreeksen van de temperatuurmetingen van de oceanen zijn namelijk te kort en de gegevens te onzeker.’

Het bovenstaande is een duidelijk voorbeeld hoe het klimaatonderzoek nu werkt namelijk voornamelijk op basis van simulatiemodellen waarmee de praktijk steeds weer wordt vertaald in nieuwe modelberekeningen. Zo komt de klimaatonderzoeker dan weer met ‘bewijzen’ dat de voorgaande berekeningen wel juist moeten zijn en vervolgens worden deze resultaten gepresenteerd niet als resultaat van een modelberekening maar als in de praktijk gevonden bewijs.

Tot zover de inleiding van Hugo Matthijssen.

Extra promotie-onderzoek om de problemen en valkuilen van klimaatmodelstudies uit te pluizen.
(onderstaande teksten zijn vooral ontleend aan het artikel van Marlies ter Voorde op kennislink.nl d.d. 8-1-2015).

In de eerste fase van zijn onderzoek bekeek Bakker hoe resultaten van klimaatmodellen vertaald konden worden naar relevante informatie voor bedrijven. Wordt de wind in Nederland straks minder gunstig voor energiewinning met windmolens? Gaat de opbrengst van de landbouw in Europa voor- of achteruit? “Nadat ik hier vier peer-reviewed artikelen over had gepubliceerd, stelde ik vast dat ik zelf niet meer in de achterliggende aannames geloofde”, schrijft Bakker in een ongebruikelijk voorwoord bij zijn proefschrift. Hij besloot daarop een extra jaar aan zijn onderzoek toe te voegen, om de problemen en valkuilen van klimaatmodelstudies uit te pluizen. Bakker voerde zijn onderzoek uit bij het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI).

Gebrek aan bewijs
“Er valt niks te toetsen”, vat Bakker het grootste probleem van de klimaatmodellen samen. Wetenschappers kunnen de vergelijkingen die de stromingen beschrijven van de atmosfeer en de oceanen aan elkaar koppelen. Ze kunnen bestuderen hoe die stromingen veranderen onder invloed van temperatuurschommelingen en ook de invloed van wolken, sneeuw, en luchtvervuiling meenemen in de berekeningen. Maar onderzoekers kunnen nooit controleren of de resultaten de toekomst goed voorspellen, om de simpele reden dat die toekomst nog voor ons ligt.

Wel is het mogelijk om te kijken of de modellen het klimaat uit het verleden kunnen nabootsen. “Maar we hebben bijna geen verleden”, zegt Bakker. De periode waar metingen van zijn is zo kort, en de metingen zelf zijn zo schaars, dat ook de reconstructie van het paleoklimaat voornamelijk een kwestie van interpreteren is.

Er zijn dus te weinig gegevens uit het verleden beschikbaar om de modellen goed te toetsen en af te stellen.

Uiteindelijk leidt dit, meestal onbewust, tot modellen die vertellen wat de wetenschapper zelf al dacht, stelt Bakker. Als er iets uit het model komt dat tegen de intuïtie van de onderzoeker ingaat, zal deze het model immers vaak bijstellen of verwerpen. “En wat we uiteindelijk te zien krijgen is het eindresultaat. Hoe en waarom het model getuned is, wordt nauwelijks gedocumenteerd.” Hij waarschuwt voor het GIGO–principe: modellen worden vaak onbewust zo geconstrueerd of aangepast dat ze aan verwachtingen voldoen: je krijgt eruit wat je erin stopt, en dus, Garbage In = Garbage Out.’

Als nawoord schreef Hugo Matthijssen:

Wat is de waarde van dit promotieonderzoek voor de toekomst? Ten eerste is het gehele klimaatverhaal en de alarmerende voorspellingen van het IPCC gebaseerd op klimaatmodellen. Dan zijn ze al jaren bezig om de uitkomsten af te stemmen op de werkelijkheid, wat niet echt goed lukt.

De stagnatie van de opwarming de afgelopen jaren is nooit goed zichtbaar in hun samenvattingen naar voren gekomen en men heeft deze stagnatie lange tijd ontkend en daarna alleen in bedekte termen naar buiten gebracht. Als laatste kwam het IPCC weer met een verklaring voor de hiatus op basis van modelberekeningen. Hun laatste boodschap was dat de verdwenen warmte terug te vinden moet zijn in de diepere lagen van de oceanen. En dat die over langere tijd (30 jaar) wel weer naar boven kan komen. Zo hou je een niet bewezen theorie in de lucht .............

Bronnen:
- Bakker, A., The robustness of the climate modelling paradigm, Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam (2015), 200 blz.
- Marlies ter Voorde op kennislink.nl d.d. 8-1-2015: Kritiek op voorspellende waarde van klimaatmodellen.
- Hugo Matthijssen, climatagate.nl d.d. 8-2-2016: Wankele basis klimaatbeleid blijkt uit promotieonderzoek.


Op 13-2-2010 meldt het FD dat Nederlanders zich al minder zorgen maken over het milieu dan enkele maanden geleden. De schandalen bij het IPCC zouden daar debet aan zijn. Maar ik denk ook wel de inmiddels ongebruikelijk lange periode van vorst en sneeuw, die dan al weer bijna 2 maanden duurt.
Cartoonist Erik Varekamp beeldt het veranderende sentiment krachtig uit:

 

klik op foto voor vergroting ---->


Henk Varekamp: Goede Raad

Ook politici beginnen zich nu achter de oren te krabben. Zo vraagt Helma Neppérus van de VVD zich in het FD van 13-2-2010 af of de commissie Veerman de plannen voor verdere dijkverzwaring nog wel moet baseren op het meest vergaande scenario van het IPCC. De vraag is o.a. of je nou 60, 80 of 100 miljard Euro moet gaan besteden en dat moet liever niet op basis van gekleurde IPCC-rapporten, alsdus Neppérus.


Enkele maanden later gaat Phil Jones helemaal "om", zo schrijft De telegraafreporter Edwin Timmer op 15-2-2010:
De opwarming van de aarde sinds 1995 is niet bijzonder en wetenschappelijk gezien niet significant. Deze opmerkelijke ontboezeming heeft afgetreden klimaatprofessor Phil Jones van de Engelse East Angla University gedaan in een interview met de BBC. Jones moest in november zijn post verlaten nadat duizenden e-mails uitlekten, waaruit bleek dat hij en zijn collega’s sjoemelden met bewijzen voor het broeikaseffect. Jones erkent nu dat de opwarmingscurves tussen 1860 en 1880, 1910-1940 en 1975 tot en met nu vrijwel identiek zijn. Ook geeft de vroegere alarmist toe dat het in de vroege middeleeuwen mogelijk net zo warm is geweest als nu. Jones’ interview is een enorme U-bocht. Jarenlang verdedigde hij de zogenaamde hockeystick die zou bewijzen dat de afgelopen jaren ongekend warm zijn geweest.

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

U bent hier: inhoudsopgave - DE AARDE - klimaatverandering

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !