Bosbouwbeleggingen.nl
en andere milieuzaken  

Leer meer over ons milieu en beleg er in: feiten, getallen en opinies.
Investeer in luchtkwaliteit, biodiversiteit en natuurbehoud.

Overstromingen

U bent hier: inhoudsopgave - overstromingen
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

61 Stormvloeden en grote overstromingen in Nederland sinds die van het jaar 838.

838 · 1014 · 1042 · 1134 · 1163 · 1164 · 1170 · 1196 · 1212 · 1214 · 1219 · 1220 · 1221 · 1248/1249 · 1277 · 1280 · 1282 · 1287 · 1288(II) · 1288(I) · 1322 · 1334 · 1362 · 1375 · 1377 · 1404 · 1421 · 1424 · 1468 · 1477 · 1509 · 1514 · 1530 · 1532 · 1552 · 1570 · 1651 · 1675 · 1682 · 1686 · 1703 · 1717 · 1809 · 1820 · 1825 · 1855 · 1906 · 1916 · 1922 · 1953 · 2006De Watersnood van 1953.
De meest recente grote overstromingsramp in Nederland was in 1953 in Zeeland: 1836 dodelijke slachtoffers in Nederland, en nog velen in Engeland, Vlaanderen en op zee. Daarna zijn we het gigantische waterverdedigingsproject "De Deltawerken" gaan aanleggen, die ons land tot nog toe redelijk goed door grote stormen heeft gebracht, zoals bv. tijdens de grote storm "De Allerheiligenvloed van 2006". Bij Delfzijl (Gr.) is toen een waterstand van 4,83 m boven NAP gemeten, de hoogste waterstand ooit op die plek . Het record van daarvoor dateerde van 1825, toen tijdens de stormvloed van 1825 in noord Nederland ruim 800 doden vielen.De Allerheiligenvloed van 1570.
Na de beeldenstorm in 1566, de aanloop tot de 80-jarige oorlog, die in 1568 begon met de slag van Heiligerlee, werden ons land en Vlaanderen op 1 november 1570 getroffen door de "Allerheiligenvloed".
Een lange periode van storm zwiepte het water tot ongekende hoogten, nog hoger dan die bij de Watersnood van 1953. Talloze dijken aan de Hollandse kusten begaven het, waardoor zich enorme overstromingen voor deden en een reusachtige ravage werd aangericht. Het totale aantal doden, het buitenland meegerekend, moet boven de 20.000 hebben gelegen, waarvan minstens 3.000 doden in Friesland en Groningen, maar precieze gegevens zijn niet bekend. Tienduizenden mensen werden dakloos, veestapels werden verzwolgen en wintervoorraden vernietigd. De Allerheiligenvloed markeert het ontstaan van het Verdronken Land van Saeftinghe, en het verdwijnen van het eiland Bosch in de Waddenzee.

Het verdwijnen van het eiland Bosch (gelegen in de provincie Groningen tussen de eilanden Schiermonnikoog en Rottum) alsmede de politieke context in de Nederlanden en in het bijzonder Groningen, wordt op een spannende manier beschreven door Ynskje Penning, in haar historische roman "Stormvloed".

De Allerheiligenvloed vond plaats op een kritiek moment in de geschiedenis van de Nederlanden. De belastinghervormingen die Alva trachtte door te voeren mislukten er door en de wijdverspreide ellende onder de bevolking verhoogde de spanning in het land. Er was al sinds Oranje's vertrek een groeiende mate van onvrede met het bewind van de Spaanse koning en zijn landvoogd. De watersnoodramp versterkte dit alleen maar.

Bronnen:
Wikipedia, 17-8-2010

<-------

klik op het boek om het te bestellen

Penning, Ynskje, Stormvloed: De spectaculaire ondergang van het Waddeneiland Bosch in het begin van de 80-jarige oorlog . Uitg. Noordhoek, 2006, ISBN 978 90 330 0566 4Na ons de zondvloed ?

  De historicus Paul Gebrands is actief op het gebied van de dreigende bevolkingscatastrofe. In zijn boekje: "Na ons de zondvloed" (uitg. Damon 2004, ISBN 90.5573.572.8) beschrijft hij wat de gevolgen zijn van een verhoogde zeewaterspiegel voor ons land. Reeds bij relatief geringe stijging van het zeewaterniveau dreigt het gehele westen van Nederland (dat is plm. een derde deel van ons gebied) onbegaanbaar, onbewoonbaar en dus onbruikbaar te worden Het resultaat is dan een interne volksverhuizing naar de drogere delen in het oosten van Holland (bedoelt men Nederland ?; ik heb het boek niet gelezen). De bevolkingsdruk stijgt daar dan tot 600 inwoners per vierkante Kilometer. Dat is dan - volgens Gerbrands - de échte zondvloed.


Ook Al Gore, toont een onthustend beeld van Nederland als de zeespiegel 5 à 6 meter zou stijgen, wat kennelijk voor mogelijk wordt gehouden als alle ijs op Groenland zou smelten of de heft daarvan plus de helft van alle ijs op de Zuidpool. Echter, voorlopig houdt het PCCC het er in juni 2007 voor Nederland op basis van een recent verschenen VN-klimaatrapport op een gematigd scenario: de zeespiegel zal in het jaar 2100 35 à 85 cm. zijn gestegen (in de 20e eeuw was dat slechts 10 cm). (Bron: FD 7-6-07). Overigens zakt onze bodem ook gestaag door een proces van inklinking.


het droge deel van Nederland
Als de wereldzeespiegel enkele meters gaat stijgen, zal dat ook in Nederland de nodige problemen veroorzaken...

(bron: www.kennislink.nl)

Hein de Kort: waterschapsbelasting

bron: Hein de Kort in het FD, 2013

Niet alleen Al Gore overdrijft de risico's graag. Ook het IPCC, het Klimaatpanel van de Verenigde Naties overdrijft de situatie. In hun rapport uit 2007 staat dat Nederland voor 55% onder de huidige zeespiegel ligt. Maar dat is 26%. Nog eens 29% van ons land loopt gevaar te overstromen als de rivieren massaal buiten hun oevers treden, maar dat staat niet zo in het IPCC-rapport (bron: FD, 5-2-2010). Het Planbureau voor de Leefomgeving leverde deze foutieve gegevens aan bij het IPCC en had ook betrokkenheid bij de tot standkoming van de beleidsrapporten van het IPCC. Des te opmerkelijker dat onze milieuminister Cramer juist dit instituut de opdracht gaf om te evalueren wat er allemaal fout zou zijn gegaan met de IPCC-rapportages uit 2007. "De slager moest zijn eigen vlees gaan keuren" werd in de politiek gemopperd. Hun rapport werd in de media dan ook verschillend uitgelegd: ter linke zijde stelde men dat "er weinig aan de hand was", maar de klimaatsceptici vonden in het rapport aanwijzingen dat nogal heel wat conclusies van het IPCC eigenlijk op losse schroeven stonden.

Omdat eind 2009 en begin 2010 blijkt dat het IPCC nogal heel wat andere fouten en overdrijvingen heeft gemaakt beginnen politici zich nu achter de oren te krabben. Zo vraagt Helma Neppérus van de VVD zich in het FD van 13-2-2010 af of de commissie Veerman de plannen voor verdere dijkverzwaring nog wel moet baseren op het meest vergaande scenario van het IPCC. De vraag is o.a. of je nou 60, 80 of 100 miljard Euro moet gaan besteden en dat moet liever niet op basis van gekleurde IPCC-rapporten, alsdus Neppérus.

Het gezaghebbende medische tijdschrift The Lancet heeft medio 2009 klimaatverandering uitgeroepen tot het grootste medische probleem ter wereld (bron: Prof. Schellekens in het FD van 23-5-2009): "De gevolgen zullen zich niet beperken tot dramatische verspreiding van tropische ziekten als malaria, maar de gezondheid van miljarden mensen wordt bedreigd door tekorten aan voedsel en vers water en de gevolgen van extreme natuurrampen zoals overstromingen en hittegolven. Ook het onbewoonbaar worden van vooral kustgebieden en de grote stromen vluchtelingen die daarop volgen, zullen de gezondheid ondermijnen. Slachtoffers zullen vooral vallen onder kinderen en ouderen in de ontwikkelingslanden.".


De ark van Noach

Wie kent het bijbelse verhaal niet ? U kunt uw geheugen opfrissen bij Wikipedia (citaat d.d. 7-12-2013):
De Ark van Noach is volgens het bijbelverhaal in Genesis, het schip waarmee Noach en zijn gezin, en vele dieren met hen, de zondvloed overleefden.
Het verhaal van de zondvloed en de Ark van Noach toont gelijkenissen met andere Mesopotamische mythen zoals het Gilgamesj-epos, en heeft veel latere verhalen geïnspireerd. Hoewel behoudende gelovigen (joden, christenen en moslims) menen dat er echt een Ark van Noach heeft bestaan en er al veel zoektochten zijn ondernomen om deze te vinden, is dit nog nooit gelukt. Anderzijds hebben wetenschappers aangetoond dat het aan boord nemen van minstens twee dieren van elke soort en deze gedurende 150 dagen levend houden onmogelijk is.

Maar de Nederlandse wetenschapper Gerrit Aalten is er zeker van. De Ark van Noach ligt volgens hem in de berg Ararat in Turkije.

Dat zegt hij in het Reformatorisch Dagblad.

Aalten meent dat de ark zich in de berg bevindt, op zo'n 4.000 meter hoogte. De ingang ligt ondergronds, en moest daarom eerst worden uitgegraven. Eenmaal de onderzoekers binnen raakten, vonden ze houten ruimtes, erg gelijkend op stallen. Ook waren er speciale balken met pinnen om dieren aan vast te binden. De man zegt ook voederbakken te hebben gevonden. Bovendien lagen op de grond witte bolletjes. "Dat zijn voedselresten", besluit Aalte

Foto: replica van de ark

bron: vandaag.be 11 mei 2011

 

 

 

 

Ark van Noach op de berg Ararat: replica

 

 

1

 

 

 


 

 

Ark van Noach in Nederland anno 2011- diaserie  

Vele culturen hebben een eigen "zondvloed-mythe", zolas op Wikipedia wordt beschreven en geïllustreerd, maar in Nederland wil het anno 2011 niet goed meer lukken met het bouwen van een ark ........

Bekijk en beluister de diashow en amuseert U.

 

 

 

 

 

 

 

 


Pakistaanse overstromingen 2010  

Deforestation behind Pakistan catastrophe in 2010

 

 

Read the full article:
A land left to drown by the ‘timber mafia’
Herald Scotland
29 Aug 2010

 

The Wikipedia article "2010 Pakistan floods" (d.d. June 19th 2012) confirms that this mega-flood was due to extreme, but certainly not unprecedented, precipitation in excess of 87%. No mention is made of the effects of deforestation outlined in the article below.


Overstroming van de Brisbane rivier in 2011

Bekijk luchtfoto's van de stad Brisbane voor en na de overstroming van de Brisbane rivier in Brisbane, Australia in januari 2011.

Wacht tot het bestand helemaal is geladen en de zwarte verticale lijn verschijnt.....Beweeg dan die lijn over de foto om het verschil te zien tussen voor en na de overstroming.


Daling van rivierdelta's
Ook zonder zeespiegelstijging kunnen ernstige overstromingen de mensheid teisteren.
Van 33 bestudeerde rivierdelta's daalden er 24, waarvan de meeste liggen in ontwikkelingslanden, zo meldt een artikel in het tijdschrift Nature Geoscience in 2009.
Hierdoor lopen honderden miljoenen mensen het risico te worden overspoeld.
De ergst getroffen rivierdelta is die van de rivier Choa Phraya, die door de Thaise hoofdstad Bangkok loopt: in enkele jaren zijn delen van deze delta 15 cm gezakt. De Po (Italië) zakte in een eeuw 3,5 m weg.


Tsunamis kunnen ook enorme overstromingen veroorzaken: lees er hier meer over

tsunamigolf

Tsunamis kunnen wel 30 meter hoog worden en snelheden bereiken tot wel 800 km/h.

Zie hier een video van de tsunami die Japan trof op 11-3-2011 en een verwoestende uitwerking had op honderden kilometers kustgebied.


Bronnen:
Het Financieel Dagblad- FD
Gerbrands, Paul, Na ons de zondvloed, (uitg. Damon 2004, ISBN 90.5573.572.8).
Gore, Al, An Inconveniant Truth, page 202, London, Bloomsburry Publishing Plc., 36 Soho Square, London WID 3QY.ISBN 0 7475 8906 2)
The Lancet, medio 2009.
Nature Geoscience, 2009
vandaag.be 11 mei 2011
Wikipedia (citaat d.d. 7-12-2013):


 U bent hier: inhoudsopgave - overstromingen
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !