Bosbouwbeleggingen.nl  

Leer meer over ons milieu en beleg er in: feiten, getallen en opinies.
Investeer in bossen, luchtkwaliteit, schone energie en een stabiel klimaat
: wordt CO2-neutraal !

Personenregister
U bent hier: inhoudsopgave - personenregister
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Andel, Dr. Ir. Noor van

Noor van Andel imponeert KNMI met broeikasfysica Afgelopen donderdag was de spreker in het wekelijkse KNMI colloqium Dr. Ir. Noor van Andel, die als een van de weinigen op aarde (!!!) intensief studeert op de fundamentele werking van het broeikaseffect en in samenhang daarmee het te verwachten effect van een verhoogde concentratie broeikasgassen in de atmosfeer.

Lees de teksten van zijn lezing en vooral de eindconclusies.

bron; Hajo Smit, d.d. 14-9-2010, gevondenop climategate.nl, 2-7-2011

  Dr. Ir. Noor van Andel

 


Boer, Yvo de (Wenen, 12 juni 1954)
Was van 2006-2011 het hoofd van het VN-klimaatbureau UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). Hij is de zoon van een Nederlandse diplomaat, werd in Oostenrijk geboren en liep school in Engeland en Den Haag. Hij werd in 1981 ambtenaar bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). In 1994 werd hij daar hoofd van de afdeling klimaatverandering. Van dan af kreeg hij nationale en internationale opdrachten die betrekking hadden op het milieu en klimaat, tot hij in 2006 de leiding kreeg van het UNFCCC. In deze functie was hij in 2007 voorzitter van de klimaatconferentie in Bali. Daar kwamen de vertegenwoordigers van 190 landen over een tot het organiseren van de klimaatconferentie in Kopenhagen. Deze heeft plaats in 2009 en moet de opvolger worden van het Kyoto-protocol, dat het reduceren van de CO2-uitstoot moet regelen. (bron: Wikipedia, 7-12-2009)

 
Yvo de Boer
Head of the United Nations climate change body, Yvo De Boer

Bush, George (1946)
Hij was de 43e president der Verenigde Staten (van 2001- 2009). Telg uit een familie van politici. Prescott Bush, de grootvader van Bush, was senator en zijn vader was president van 1989 tot 1993. Zijn broer Jeb was gouverneur van Florida van 1999 tot 2007. George W.

Nogal verguisd in milieukringen vanwege zijn verzet tegen o.a. het Kyoto-akkoord voor CO2-reductie.

 

George W. Bush

huis van George Bush   Maar zijn woning lijkt een voorbeeld van milieubewust bouwen en wonen. Dit in tegenstelling tot de woning van de mileubeweging-kampioen ex- vicepresident Al Gore (zie hierna): het huis van de Bushes, nabij Crawford, Texas, wordt op internet sinds ca. 2007 als volgt beschreven:
Designed by an architecture professor at a leading national university. This house incorporates every "green" feature current home construction can provide. The house is 4,000 square feet (4 bedrooms) and is nestled on a high prairie in the American southwest. A central closet in the house holds geothermal heat-pumps drawing ground water through pipes sunk 300 feet into the ground.  The water (usually 67 degrees F) heats the house in the winter and cools it in the summer.  The system uses no fossil fuels such as oil or natural gas and it consumes one-quarter electricity required for a conventional heating/cooling system. Rainwater from the roof is collected and funneled into a 25,000 gallon underground cistern. Wastewater from showers, sinks and toilets goes into underground purifying tanks and then into the cistern. The collected water then irrigates the land surrounding the house.  Surrounding flowers and shrubs native to the area enable the property to blend into the surrounding rural landscape.   
Lees meer over Bush op de Nederlandse Wikipedia
Crok, Marcel
Marcel Crok  

Marcel Crok (1971) studeerde scheikunde in Amsterdam en Leiden. In 1997 werd hij freelance wetenschapsjournalist na een stage bij het Chemisch Weekblad (tegenwoordig C2W). In 2001 werd hij redacteur bij Technologietijdschrift De Ingenieur en vanaf 2003 bij maandblad Natuurwetenschap & Techniek (NWT).

In februari 2005 publiceerde Crok in NWT een groot en kritisch verhaal over de hockeystickgrafiek (zie ook de Engelse versie). Dit verhaal maakte veel reacties los en sindsdien volgt hij het klimaatdebat op de voet. Later dat jaar leverde het hockeystickverhaal hem de eerste Glazen Griffioen op, een aanmoedigingsprijs voor jonge wetenschapsjournalisten.

 


Met het prijzengeld van de Glazen Griffioen en een bijdrage van het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten werkte hij in de jaren 2008-2010 aan het boek De staat van het klimaat. In het boek onderzoekt hij of en zo ja hoe bewezen is dat CO2 schuldig is voor de recente opwarming op aarde en hoe gedegen het IPCC-rapport is. Van het boek zijn ongeveer 5000 exemplaren verkocht.

In 2012 vroeg het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) hem om het vijfde IPCC-rapport te reviewen. Daarnaast is Crok nauw betrokken bij het internationale discussieplatform www.climatedialogue.org. Dit platform is eveneens gefinancierd door het Ministerie van I&M.

Marcel Crok woont en werkt in Amsterdam en is te bereiken op marcel [punt] crok [at] gmail [punt] com of info [at] staatvanhetklimaat [punt] nl.

Contactgegevens:
Weesperzijde 80A
1091 EJ Amsterdam

tel: (06) 16 236 275

marcel [punt] crok [at] gmail [punt] com
www.staatvanhetklimaat.nl
www.climatedialogue.org
twitter: @marcelcrok
twitter: @climdialogue

Literatuur:

In februari 2005 publiceerde Crok in NWT een groot en kritisch verhaal over de hockeystickgrafiek (zie ook de Engelse versie).

Crok, Marcel (2010), De staat van het klimaat: een koele blik op een verhit debat, Amsterdam: uitg. Paradigma, 333p. met uitgebreid register en veel voetnoten voor literatuurverwijzingen etc. ISBN: 978-90-499-6040-7; Warm aanbevolen !
Kijk hier onder en luister wat Siemon ("dwarse") Roozendaal van dit boek vindt: een "must" voor klimaat-geïnteresseerden.

Begin 2016 verschijnt zijn tweede boek Hoezo 5 voor 12?
Een klein voorproefje n.a.v. de klimaat-conferentie in Parijs, eind 2015, leest U hier.


 


 

Giaever, Dr. Ivar (Nobelprijswinnaar natuurkunde 1973)

Giaever is in 2011met een publiek statement teruggetreden uit de American Physical Society (APS) vanwege het feit dat deze beroepsvereniging global warming tot kanonieke waarheid heeft verklaard: climaatwetenschap verwordt daarmee tot religie. Lees meer hier over.

Zijn terugtreedbrief bevat onder meer de vraag: " how can you measure the average temperature of the whole earth for a whole year?" Volgens hem kan dat helemaal niet en zijn alle gebruikte grafieken derhalve volstrekt zinloos.

Zie ook wikipedia.

 

Beluister en bekijk de toespraak van Ivar Giaever op de 62e bijeenkomst van Nobel Laureaten in Lindau, 2013.

Zijn conclusie: klimaatwetenschap is een pseudowetenschap.


Gore, Al

Al Gore met wereldbol Boek schrijver / film maker van An Inconvenient Truth (2006), London, Bloomsburry Publishing Plc., 36 Soho Square, London WID 3QY.ISBN 0 7475 8906 2, een schitterend uitgevoerd boek, 330 paginas in full colour, met vele feiten, getallen en opinies.
Lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden sinds 1976. Gekozen voor de Amerikaanse Senaat in 1984 en 1990; Sinds 1993 tot 2001 democratisch vice-president van de Verenigde Staten (onder de democratische president Clinton). Sinds zijn mislukte poging in 2000 om zelf president van Amerika te worden, houdt Gore zich met de strijd tegen de klimaatverandering bezig. Het is misschien wel een beetje een gemakkelijk grapje, maar je zou al gauw denken dat de toch- net-geen-president-geworden man er voor heeft gekozen dan maar "de nieuwe kleren van de keizer" te gaan dragen.
   

Voor zijn bijdrage aan de wereldwijde discussie over klimaatverandering kreeg hij in 2007 de Nobelprijs voor de vrede, samen met het IPCC. Met de Vredesprijs voor Gore en het IPCC wil het comité 'helpen de aandacht te vestigen op de dreiging die de klimaatverandering vormt voor de wereld'. De winnaars krijgen de prestigieuze prijs (zie echter voetnoot onderaan) omdat ze 'de basis hebben gelegd voor de maatregelen die de opwarming van de aarde moeten tegengaan'. Maar een rechter van het British High Court (Hooggerechtshof) vond - eveneens in oktober 2007 - zijn film op minstens 9 punten meer propaganda dan wetenschappelijk onderbouwd feitelijk en oordeelde dat de Britse regering de - met een Oscar bekroonde - film alleen aan schoolkinderen mocht vertonen als de docenten vermelden dat er ook andere, wetenschappelijk onderbouwde, opvattingen bestaan over het zogenaamde klimaatprobleem en specifiek m.b.t. die genoemde 9 "errors". De rechter hoefde zich niet als wetenschapper in die 9 punten te verdiepen. Ze waren alle 9 al door de Britse regering bestempeld als inconsistent met de heersende wetenschappelijke opvattingen. Aldus Christopher Monckton (zie hier onder) die 35 "fouten" in de film vond en publiceerde, die te systematisch verwijzen naar "door mensen veroorzaakte opwarming van de wereld" om nog toevallige fouten te kunnen worden genoemd.

Anno 2011 is Gore niet blij met zgn. "climaatsceptici"; al hun argumentatie noemt hij "bull shit" (In NL: koeiestront): een naargeestig stukje taalvervuiling, naar mijn smaak (HHvdM). Al Gore opent op donderdag 29 september 2011 de EBF Conference in Martiniplaza, het jaarlijkse congres van de Economische en Bedrijfskundige Faculteitsvereniging van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij houdt die dag een lezing over klimaatverandering, duurzaamheid en verantwoord leiderschap. Dit kort na 14 september, de dag dat hij zijn wereldwijde 24 uurs Climate Reality Project zal hebben gelanceerd.

house of Al Gore   Het huis van Al Gore ?: A perfect example of  "do as I say and not as I do !!"
Op internet wordt al sinds 2007 vergeleken hoe Al Gore's huis qua milieuonvriendelijkheid schril afsteekt tegen dat van de zo verguisde ex-president George Bush (zie voor diens huis hier boven bij "Bush, George"):
Het huis van Al Gore, nabij Nashville, Tennessee, wordt als volgt beschreven:
A 20 room mansion (not including 8 bathrooms) heated by natural gas. Add on a pool (and a pool house) and a separate guest house, all heated by gas. In one month this residence consumes more energy than the average American household does in a year. The average bill for electricity and natural gas runs over $2400 per month.  In natural gas alone, this property consumes more than 20 times the national average for an American home. This house is not situated in a Northern or Midwestern "snow  belt"  area. It's in the South.

Zie het cartoonfilmpje "Save Al Gore" waarin de draak wordt gestoken met zijn CO2 verslindende leefstijl en reizen , alsook met het idee dat het de mensen zijn die de aarde doen opwarmen.

Lees meer over Al Gore op de Nederlandse Wikipedia

Toen senator Al Gore nog nooit had gehoord van Osama Bin Laden

Voetnoot aangaande het winnen van de Nobelprijs:
Gore heeft voor zijn werk de Nobelprijs voor de vrede gekregen. Wat velen niet weten is dat de overige ("de echte") Nobelprijzen worden toegekend door de Zweedse Academie van Wetenschappen, na uitvoerige studies en  zorgvuldige selectieprocedures, maar dat de prijs voor de vrede wordt toegekend door een commissie van 4-5 personen uit het Noorse parlement. Dit heeft Alfred Nobel zo in zijn testament bepaald. Het is dus in feite een politieke prijs (Prof. Dick Thoenes in De Klimatosoof)Jones, Phil

Voormalig directeur van de afdeling klimaatverandering van de universiteit van East Anglia (UK): kwam in november 2009 onder vuur wegens gehackte emails, bekend als de "climatgate-affaire". Hij moest aftreden.

Uiteindelijk komt de aap uit de mouw, melden diverse media 15-2-2010.
Phil Jones heeft toegegeven dat de aarde eerder periodes van opwarming heeft gekend. De recente klimaatopwarming is niet uniek en niet significant. Dat zei Jones in een interview met de BBC. Jones kreeg vragen van wetenschappers en klimaatsceptici voorgelegd. Het interview is opmerkelijk, omdat Jones een van de wetenschappers was die de zogenaamde hockeystickgrafiek verdedigde waaruit moet blijken dat de aarde de laatste jaren sterk opwarmt. Nu geeft Jones toe dat de aarde tussen 1910 en 1940 en tussen 1975 en 1998 eenzelfde periode van opwarming heeft gekend.

Middeleeuwen
Ook houdt Jones rekening met de mogelijkheid dat de aarde in de middeleeuwen een warmer klimaat heeft gekend. Dit is een van de argumenten die vaak door klimaatsceptici wordt aangevoerd, omdat als de aarde in de middeleeuwen een vergelijkbare warme periode heeft gekend, de recente opwarming mogelijk ook niet door de mens is veroorzaakt.

Verberg de afkoeling
Een van de meest kwalijke citaten uit de gehackte e-mailcorrespondentie is de zin 'verberg de afkoeling'. Jones ontkent nu dat dit op recente temperatuurdalingen sloeg. Jones beaamt nu dat de temperatuur sinds 2002 daalt, maar benadrukt dat deze afkoeling wetenschappelijk niet significant is. De opwarming sinds 1995 ook niet, erkent de klimaatwetenschapper.

bron: Marlou Visser in Elsevier.nl d.d. 15-2-2010

De CRU blijft overigens ook anno 2012 nog weigerachtig om basis-onderzoeksgegevens over boomringonderzoek in Siberië vrij te geven. Slecht uiterst moeizaam en na een formeel beroep op de Britse Freedom of Information Act uit 2000 worden data deels vrijgegeven aan Steven McIntyre (Die Michael Mann's hockystickgrafiek over recente opwarming der aarde onderuit haalde als zijnde een methodologisch artefact). Deels......., want wellicht is er niet alleen onwil, maar is Phil Jones ze gewoonweg "kwijtgeraakt".

 

Phil Jones

Phil Jones, de geplaagde klimaatprofessor zegt dat zijn leven sinds climategate verschrikkelijk is geweest

Jones: climate History- book   History and Climate: memories of the future ?

P. D. Jones / A. E. J. Ogilie / T. D. Davies / K.R. Brifa,

Kluwer Academic Pub, 2001

ISBN-10:   0306465892
ISBN-13:   9780306465895

Most studies of the impacts of climate change consider impacts in the future from anthropogenic climate change. Very few consider what the impacts of past climate change have been. History and Climate: Memories of the Future? contains 13 interdisciplinary chapters which consider impacts of change in different regions of the world, over the last millennium. Initial chapters assess evidence for the changes, while later chapters consider the impacts on agriculture, fisheries, health, and society. The book will be of interest to anyone working in the field of climate change and history.

Labohm, Hans
Onafhankelijk econoom en publicist. Samen met Dick Thoenes en Simon Rozendaal (zie onder de R hier onder) is hij co-auteur van "Man-Made Global Warming: Unravelling a Dogma". Hij is (kritisch) "expert reviewer" van het IPCC-Intergovernmental Panel on Climate Change. Lees diverse artikelen van Hans Labohm. Hij is tevens adviseur van de Groene Rekenkamer.Stepen McIntyre  

McIntyre, Steven

Canadees en wiskundige die in de mijnbouw ervoer wat "due diligence" onderzoek moet inhouden: terug naar de oorspronkelijke data ! En niet alleen genoegen nemen met de gepresenteerde grafieken.

Ontmaskerde de roemruchte hockystick-grafiek m.b.t. opwarming van de aarde (in 1998 gepubliceerd in het tijdschrift Nature door Mann, Bradley en Hughes) als een statistisch-methodologisch artefact. Lees p. 81-103 van Marcel Crok's De Staat van het Klimaat.

Die hockeystockgrafiek was in 2001 het icoon van het derde rapport van het IPCC.


Zijn website: climateaudit.org


Monckton of Brenchley   Monckton of Brenchley, Christopher
(Voluit: Christopher Walter, Third Viscount Monckton of Brenchley)
Voormalig politiek adviseur van Margareth Thatcher in de tijd dat ze premier van Groot Brittannië was.
Kritikaster van Al Gore's film en boek An Inconvenient Truth: lees hier en nu zijn lijst met 35 in die film gevonden fouten: 35 Inconvenient Truths: The errors in Al Gore's Movie.
Sinds 2013 is hem verboden nog langer VN klimaatconferenties bij te wonen: hij is duidelijk te critisch over deze conferenties: zie de video en verbaas U over wat de media U nooit over deze conferenties hebben verteld......
In 2015 publiceerde hij een lange lijst van mensen die de vrijheid van meningsuiting op klimaat-gebied willen beperken en de "dissidenten" willen straffen.
Monckton's contactgegevens zijn:
email: monckton@mail.com
tel: +44 1882 632341
Ook via de SPPI

Zie de video waarin hij uitlegt dat alle pogingen tot CO2 reductie zinloos zijn en nooit enig effect kunnen hebben op het klimaat.Pachauri, Rajendra K.,
Voorzitter van het IPCC

Pachauri, IPCC chairman


 

Richel, Theo
Maker van de websites van de Groene Rekenkamer, een website met een kritisch visie op de huidige klimaatcommotie.
Hij is free lance journalist, die vroeger bij de Vereniging Milieudefensie en bij Vara’s Vroege Vogels werkte  maar in de loop der jaren zijn geloof - de overtuiging dat het milieu steeds verder aftakelt is een vorm van religie - verloor. Email: theo@richel.org

Per mei 2010 zoekt hij sponsors voor een kritische film over windmolenparken, die helemaal geen CO2-uitstootbesparing opleveren, zoals bijna iedereen denkt. Ook een kleine bijdrage is welkom en levert U de documentaire op CD op ! Lees verder op hun website. U kunt een film van Richel en emeritus hoogleraar Lepair bekijken op Youtube.

Foto: Sam Richel------->

 
Theo Richel

Roosmalen, Marc van

Marc van Roosmalen
 
Tilburger van geboorte (1947) - ooit Braziliaan van nationaliteit (hij strijdt om zijn verloren Nederlanderschap te herwinnen) - briljant wetenschapper - belangrijkste kenner van het Amazonebekken dat hij blootsvoets doorkruiste - ontdekker van maar liefst twíntig nieuwe zoogdieren - schrijver van prachtige natuurboeken - onvermoeibaar activist voor het behoud van het regenwoud - met de dood bedreigd door belanghebbenden bij illegale houtkap – gedetineerd in een van de beruchtste gevangenissen van Brazilië - op de vlucht voor de Braziliaanse justitie - ondergedoken in Nederland dat (anno 2009) weigert hem de status van vluchteling te verlenen. Lees meer over Marc van Roosmalen.

Rozendaal, Simon (1951)
Hij houdt in zijn weblog 'Zeker weten!' de wetenschap bij. Rozendaal studeerde scheikunde aan de universiteit van Delft, richtte bij NRC Handelsblad de wetenschapsbijlage op en is sinds 1986 wetenschapsredacteur van Elsevier. Voor zijn journalistieke werk ontving hij in 1979 de Glaxo-award en in 1990 de Van Marum penning. Rozendaal is erelid van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging, presenteerde diverse wetenschaps- programma’s op televisie en heeft zo’n vijftien boeken geschreven (bron: www.elsevier.nl, dec. 2009)

"Hij bestrijdt al jaren met feiten de dwangmatige logica dat de mens van alles de schuld is." (Bron: Klimaat, Elsevier Speciale Editie, 2009, p. 3). Tevens is hij van mening dat de klimaatwetenschap te veel met de politiek is vervlochten: lees zijn artikel hierover in Trouw van 10-2-2010.

 
Simon Rooosendaal

Bekijk de videopresentaties onder zijn "pseudoniem" Dwarse Rosendaal:

- videopresentatie: klimaatspecial I: over de opwarming van de aarde en het broeikaseffect.
- videopresentatie (uit ca. november 2009) over de temperatuur op aarde die sinds 1998 tot heden niet opwarmde, wat door de pers nogal eens "vergeten wordt".
- videopresentatie
over Creationisme, Intelligent Design en Darwin's evolutietheorie.
- Kerst-videopresentatie
over het "extreem warme jaar 2009"
- videopresentatie over verwacht toenemend autobezit bij invoering van de kilometerheffing (en daarmee afschaffing van belasting op bezit van auto's)
- videopresentatie: minister Cramer accepteert van haar klimaatwetenschappers geen enkele fout meer, maar er worden er nog wel wat gevonden.
- videopresentatie over wat we nog wel en niet meer in de supermarkt kunnen kopen vanwege druk van de milieubewegingen.
(overigens zou ik (HHvdM) graag horen en zien dat Dwarse Rosendaal zich het lot van batterijkippen en loonslaven wel aan zou trekken al hoeft dat van mij niet direkt op de manier van sommige milieufanaten. Er zijn genoeg redelijke en democratisch ingestelde mensen die graag zien dat mens en dier netjes behandeld worden, zonder dat ze om die reden tot extremisme vervallen. En zonder enige sociaal-maatschappelijke druk zullen vele misstanden in de wereld nooit worden aangepakt).


- videopresentatie: over de Europese Natura 2000 richtlijn en hoe goed het met de Nederlandse natuur gaat.Singer, S. Fred, Phd.
Emeritus hoogleraar omgevingswetenschappen aan de Universiteit van Virginia (USA);

Oprichter (in 2005) van de NIPCC- Nongovernmental International Panel on Climate Change, de kritische tegenhanger van het verpolitiekte IPCC. Hij is de redacteur van hun eerste rapport (800 pagina’s dik!), Climate Change Reconsidered, in maart 2008 en hij is met Idso en Carter weer hoofdauteur van het Climate Change Reconsidered , 2011 Interim report.

Vaak wordt de sceptici verweten dat ze niets wetenschappelijks of peer-reviewed publiceren, maar er is een schat aan peer-reviewed sceptische wetenschappelijke literatuur, waarvan deze uitgaven getuigen. Gratis, en zeer de moeite waard, ook als naslagwerken!

S. Fred Singer is professor emeritus at the University of Virginia and director of the Science & Environmental Policy Project. His specialty is atmospheric and space physics. An expert in remote sensing and satellites, he served as the founding director of the US Weather Satellite Service and, more recently, as vice chair of the US National Advisory Committee on Oceans & Atmosphere. He is a Senior Fellow of the Heartland Institute and the Independent Institute. He co-authored the NY Times best-seller “Unstoppable Global Warming: Every 1500 years.” His ideas on SLR are discussed in “Hot Talk, Cold Science: Global Warming’s Unfinished Debate,” published by The Independent Institute, Oakland, CA, 1997. In 2007, he founded and has since chaired the NIPCC (Nongovernmental International Panel on Climate Change), which has released several scientific reports.

 

S. Fred Singer

 

Hij is co-auteur van het boek Unstoppable Global Warming:

Singer, S. Fred and Avery, Dennis T. (2006 / 2008), Unstoppable Global Warming: every 1500 years,
Paperback, 264 pagina's | Rowman & Littlefield | Revised edition | januari 2008.
Hard cover, 260 pagina's | Rowman & Littlefield | illustrated edition | oktober 2006.

 

Hajo Smit
Hajo Smit Ir. Hajo Smit studeerde in 1991 cum laude af in milieuhygiëne aan de Wageningen Universiteit met als hoofdvakken meteorologie en klimaatmodellering. In het kader van zijn afstudeeronderzoek deed hij 3 maanden onderzoek onder Paul Crutzen op het Max Planck Institute for Chemistry en, mede dankzij een subsidie van het Ministerie van VROM, ook 12 maanden aan het Department of Atmospheric Sciences van de Universtity of Illinois at Urbana Champaign. Tussen beide buitenlandperiodes was hij betrokken bij de Nederlandse IPCC-delegatie onder leiding van Pier Vellinga. Als freelancer ontwikkelde zich autodidactisch tot journalist, communicatiespecialist (oude en nieuwe media) en bouwde hij grote ervaring op als weblogger. Sinds 2008 houdt hij zich weer intensief studerend en netwerkend bezig met de klimaatwetenschap. Aanvankelijk puur op de achtergrond. Pas met de start van Climategate.nl treedt hij als klimaatdeskundige naar buiten.  

Thieme, Marianne
Marianne Thieme
 

Sinds 2006 tot heden (dec. 2009) 2e kamer fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren en al sinds 2002 politiek leider van die partij. Ze is een fervent tegenstander van de Nederlandse bio-industrie: lees en beluister haar standpunten over de Nederlandse melkveehouderij en het "ruimingsbeleid" bij de geiten-houderij vanwege de in 2009 uitgebroken Q-koorts.

Lees meer over Marianne Thieme op Wikipedia


Waard, Fransje de

Voor een ingenieur in de tropische bosbouw vormen bossen bij uitstek de referentiebeelden van duurzame systemen: hoog-diverse netwerken van uiteenlopende soorten, functies en
relaties, die als samenhangend geheel hun eigen voortbestaan verzorgen. Eind jaren tachtig stuitte Fransje de Waard in het buitenland op de permacultuur, die naadloos aansloot bij haar ecologische inzichten. Vanuit haar bedrijf De Waard Eetbaar Landschap zette zij de permacultuur in Nederland en Vlaanderen verder op de kaart, organiseerde cursussen, gaf workshops en presentaties, deed onderzoek voor VROM, stond mede aan de wieg van de integrale woonwijk Lanxmeer in Culemborg – en schreef Tuinen van Overvloed. Inmiddels is zij opnieuw actief in mondiale netwerken en eigentijdse lokale initiatieven als Boerenstadswens. Met de groeiende interesse in echt voedsel, stadslandbouw en duurzame leefstijlen lijkt de tijdgeest aan te geven dat de permacultuur niet slechts een Groot Verhaal zal blijven.

Tuinen van overvloed: Permacultuur als inspiratie voor een duurzaam leven op Aarde
ISBN: 978 90 6224 508 6
240 p, geïllustreerd, € 14,95, verkrijgbaar in de boekhandel en via www.janvanarkel.nl

De Waard Eetbaar Landschap
tekst, concept & organisatie in duurzaam groen & innovatie   
Lindengracht 95, 1015 KD Amsterdam
mobiel: 06 1957 2100
fdewaard@xs4all.nl

  Fransje de Waard

 

Theo Wolters   Theo Wolters
Directeur eigenaar Fabrique Invent bv
Leerling van de allerlaatste lichting gymnasium beta oude stijl, koos voor TU Delft, aanvankelijk civiele techniek, geswitcht naar Industrieel Ontwerpen. Daarna eigenaar van een ingenieursbureau. Sinds 1995 actief in innovatieve technologie ontwikkeling op het gebied van brandstofcellen, biomassavergassing en verbrandingsmotoren. Sinds 2005 actief in de discussie rond de waterstofeconomie, overlopend in het energie- en klimaatdebat, met lezingen, artikelen in tijdschriften en vele bijdragen aan internetfora. Sinds 1 januari 2010 actief in de groep rond climategate.nl, en sindsdien enthousiast blogger over uiteenlopende gebieden, maar vooral over ontwikkelingen in de energievoorziening. Zie een artikelenoverzicht van Wolters op climategate.nl.

contact: theowolters@fabrique-invent.nlRypke Zeilmaker  

Zeilmaker, Rypke
Natuur- en wetenschapsjournalist en klimaatopwarming-scepticus, die heel veel critische - zeg maar rustig sarcastische - columns schrijft op www.climategate.nl
Zie als voorbeeld bv. zijn De Climategate Verklarende Woordenlijst voor de Milieubeweging.
Hij schreef o.a. het grootste deel van hoofdstuk 6 (Is die opwarming echt zo desastreus ?) van Marcel Croks De staat van het klimaat.

Rypke over zichzelf:
Rypke Zeilmaker is zelfstandig natuur en wetenschapsjournalist voor landelijke dag- en vakbladen in Nederland en België. Na het VWO aan de Simon Vestdijk in Harlingen verhuisde ik naar Wageningen voor een studie Bos en Natuurbeheer aan de Lanbouwuniversiteit Wageningen, die nu Universiteit Wageningen heeft (of was het andersom?). Hier woonde ik enkele jaren op Droevendaal, het Wageningse Walden, waar de kippen achter in de tuin scharrelden en je de seizoenen tussen het groen kon volgen. Mijn visie op natuur werd mede gevormd door ervaringen als leerling bij een Brabantse valkenier. Hier kwam ik in aanraking met het jachtbedrijf. Wie van dichtbij een havik een konijn ziet grijpen, krijgt vanzelf een realistisch beeld van de natuur, waarin geen harmonie of evenwicht bestaat. Het grootste milieuprobleem dat wij moeten oplossen is de moderne natuur- en milieubeweging en de onevenwichtige focus op klimaat als grootste bedreiging. Er zijn voldoende ecologische kwesties waar wij vele malen effectiever kunnen zijn voor minder geld. En wie wil dat nu niet, meer goed doen met minder geld? (bron: climategate.nl d.d. 26-6-2013).

Zie verder zijn website


beroemde personen die de wereld hebben beïnvloed

Klik op dit schilderijfragment voor een groot schilderij met beroemde personen die de wereld hebben beïnvloed.

Klik daarna op de personen voor hun curriculum vitae (denk er aan ook naar rechts te scrollen !)


U bent hier: inhoudsopgave - personenregister
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !