Bosbouwbeleggingen.nl
en andere milieuzaken

Leer meer over ons milieu en beleg er in: feiten, getallen en opinies.
Investeer in bossen, luchtkwaliteit, schone energie en een stabiel klimaat
: wordt CO2-neutraal !

Ijsberen

U bent hier: inhoudsopgave - aarde - fauna - ijsberen
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Ijsberen:
Dit levensgevaarlijke troeteldier (zie onder) leeft in de buurt van de Noordpool.
In het boek en de film van Al Gore wordt gesteld dat opwarming van de aarde en het als gevolg daarvan afnemende Noordpoolijs het voortbestaan van ijsberen bedreigt.
Christopher Monckton of Brenchley is het daar niet mee eens, zoals U (als "error no.8" kunt lezen in zijn manuscript 35 Inconvenient Truths: The errors in Al Gore's Movie.
Simon Roosendaal stelt in Klimaat, Elsevier Speciale Editie, 2009, p. 6 dat er anno 2009 ca. 25.000 ijsberen bestaan, 5 maal zoveel als ca. 30 jaar geleden, dus anno 1979. Dat komt vooral omdat de jacht op ijsberen aan banden is gelegd. Anno 1960 waren er slechts 5 à 10.000 ijsberen in leven (zie climategate, 10-1-2011).
De Eskimo's (men zegt tegenwoordig liever Inuit, Aleut en Saami) claimen juist dat ze wel op ijsberen mogen jagen, zoals ze dat in het verleden ook plachten te doen. Dit om hun leefcultuur zoals vanouds te kunnen bewaren. Ik meen dat dat in Canada in elk geval aan hen is toegestaan. De natuurlijke sterfte van ijsberen is anno 2008 ca. 1500 ijsberen.
  ijsbeer op ijsschotsje

Niet iedereen realiseert zich dat de ijsberen er momenteel qua aantal beter voorstaan dan in de jaren 1960. In het TV programma "Pauw en Witteman" van 7-12-2009 suggereerde Jeroen Pauw dat de ijsberen het in de jaren 1960 veel beter ging dan tegenwoordig. Hij zal hebben gedoeld op het steeds meer smeltende poolijs dat het overleven van de ijsbeer op termijn zou bedreigen. In dat zelfde programma doceerde bioloog, schrijver en mens met een geweldig gevoel voor humor, Midas Dekker, dat de Ijsbeer eigenlijk wegens een wat geringer verstand dan andere beren, nolens volens door de slimmere bruine beren ooit is verdreven naar koudere en onaangenamer oorden als de Noordpool. Daar zou deze zich uitstekend hebben aangepast aan de barre omstandigheden, om vervolgens, na met uitsterven te zijn bedreigd, een troeteldier van de milieubewuste mensen te worden: de zekerste manier van overleven. Of die 25.000 ijsberen in 2009 (elders las ik 22 à 25.000 in 2011 en het WNF schrijft 20 à 25.000) nou veel (lees verder hier onder) of weinig is, weet ik niet, maar het lijkt me voor een diersoort gevaarlijk weinig. Hoeveel ijsberen waren er ooit ? Mail me als U het weet !

Het Wereld Natuurfonds stelt in haar prachtige website over ijsberen dat de ijsbeer als soort momenteel niet ernstig wordt bedreigd, mede vanwege een beschermingsovereenkomst in 1973 tussen alle landen die er mee te maken hebben. Maar als het klimaat verder zou opwarmen (al dan niet door mensen veroorzaakt), dan loopt ook het overleven van de ijsbeer gevaar: "With 20-25,000 polar bears living in the wild, the species is not currently endangered, but its future is far from certain. In 1973, Canada, the United States, Denmark, Norway and the former U.S.S.R. signed the International Agreement on the Conservation of Polar Bears and their Habitat. This agreement restricts the hunting of polar bears and directs each nation to protect their habitats, but it does not protect the bears against the biggest man-made threat to their survival: climate change. If current warming trends continue unabated, scientists believe that polar bears will be vulnerable to extinction within the next century". De National Wildlife Federation (NWF) - volgens Theo Wolters - een extreem alarmistisch dramgroepje stelt volgens hem dat de ijsbeer in 2050 met 50% gereduceerd ziet worden. Ik zelf las op hun site dat "As climate change melts sea ice, the U.S. Geological Survey projects that two thirds (dus 66%) of polar bears will disappear by 2050". De Canadese ijsberen-expert Mitchell Taylor is het hier absoluut niet mee eens: lees hieronder verder.

Te veel ijsberen ?
Ondanks de veronderstelde global warming en het sterkere afnemen van het poolijs gedurende de zomers is de ijsberenpopulatie dus sinds 1960 gestegen van ca. 5 à 10.000 tot anno 2011 ca. 20 à 25.000, verdeeld over 19 betrekkelijk afzonderlijke gebieden in Noorwegen, Spitsbergen, Denemarken (welke Deense gebieden ?), Rusland, Alaska, Groenland en Canada. De natuurlijke jaarlijkse ijsberensterfte is ca. 1500, aldus Taylor, 2008. Inmiddels is er op veel plaatsen wel sprake van overpopulatieverschijnselen: gewichtsverlies, kannibalisme tussen volwassen dieren, het lastig vallen van mensen in hun dorpjes. Te veel beren dus ? Of neemt hun natuurlijke habitat af vanwege het 's zomers sterker afkalvende ijs, zoals het NWF schrijft ? Wie hierover uitstekende eerstehands informatie wil horen, moet even dit korte seminar van de Groene Rekenkamer beluisteren met de ervaren Canadese ijsberenexpert Mitchell Taylor. Bekijk van hem ook een lezing met dia's op U-tube, opgenomen op de International Conference on Climate Change in 2008. Zijn conclusie is dat er bij de voorspelde daling van de hoeveelheid poolijs, een afname van de ijsberenpopulatie te verwachten is van 20%, wat prima past binnen de normale fluctuaties van deze soort (bron: Theo Wolters in climate gate 10-1-2011). Hoogleraar klimaatverandering aan de Universiteit van Amsterdam, Henry Hooghiemstra, valt Taylor op 7-1-2011 bij en legt en passant ook uit waarom opwarming aan de polen altijd sneller gaat dan elders op aarde, iets wat gewoon hoort bij het systeem aarde.

Noot van de redactie: niet iedereen is het met het WNF en / of het IPCC eens dat de wereld opwarmt en als dat al zou zijn, dat dat door de mensheid wordt veroorzaakt.

ijsbeer gejaagd   In elk geval blijkt het heel wat makkelijker en directer om de ijsberen te beschermen door ze gewoon niet steeds maar dood te schieten, dan te proberen ze te te redden door het klimaat te beïnvloeden, zoals deze video suggereert.

Spitsbergen

In zijn toespraak op de 62e bijeenkomst van Nobel Laureaten in Lindau, 2013 vertelt Ivar Giaever over de ijsberenpopulatie op Spitsbergen. De ijsberenpopulatie is in dat gebied enorm toegenomen sinds er niet op ijsberen wordt gejaagd en er niet meer op jonge zeehondjes wordt gejaagd voor hun bont. De ijsberen vinden in die jonge zeehondjes nu weer vaker een makkelijke en lekkere prooi, wat de overlevingskansen der ijsberen vergroot.

Spitsbergen-kaart

Het noordelijk gelegen Spitsbergen herbergt anno 2015 ca. 2.500 menselijke inwoners en ook nog eens ca. 3.000 ijsberen. Overal staan waarschuwingsborden voor beren.
(bron: NPO2 TV 28-5-2015: O'Hanlon's Heros)_

Maar zulke borden vind je in vele ijsbeer-gebieden, zoals bv. in Hudson Bay, Canada.

polar bear road warning sign in Spitsbergen

 

polar bear warning   polar bear alert sign

 

Het lijkt dus alsof de ijsberen het in veel gebieden tegenwoordig goed naar de zin hebben........

polar bear-gif-file

alhoewel niet geheel zonder zorgen...............

isberen geraken zonder ijs


De National Wildlife Federation is - volgens Theo Wolters - een extreem alarmistisch dramgroepje dat de ijsbeer in 2050 met 50% gereduceerd ziet worden. Maar ik lees dat ze zich baseren op een overheidsinstituut: : "As climate change melts sea ice, the U.S. Geological Survey projects that two thirds of polar bears will disappear by 2050". Wolters vond op hun website de stelling: “The polar bear is the proverbial “canary in the coal mine” of the serious threat global warming poses to wildlife species around the world, unless we take immediate and significant action to reduce global warming pollution.
Wolters concludeert spottend dat we - gezien de huidige ijsberenplaag - dus blijkbaar rustig ogenblikkelijk kunnen stoppen met klimaatbeleid!
Hoe dan ook, om het verloop van de ijsberenpopulatie te gebruiken als maat voor global warming lijkt me nog slechter dan het bewijs dat ik ooit elders vond.

Nee, dit is niet het logo van de Vereniging van Ijsberen tegen Global Warming..........

maar van:
Warmte - en koel - isolatiebedrijf "Het Noorden"
Assen en Groningen: S.J. Reilman, Soerabajastraat 8b
Rekening uit 1952, in reliëf (staal-)gedrukt in rood-zwart, met een 3 x 3,5 cm logo van een ijsbeer en een rode vlam; conditie: 2 nette vouwen, 2 archiefgaten en linkerkant onregelmatig geknipt; links boven nietjessporen. Prijs € 50. Hier te bestellen.

  logo vereniging ijsberen tegen hglobal warmingisberen met prooi

De ijsbeer is een bloeddorstig jager op prooidieren, maar meestal wordt hij niet afgebeeld met een bebloede bek tijdens of na zijn maaltijd van bv. jonge zeehondjes. De ijsbeer is in onze beleving een troeteldier geworden, veel afgebeeld op wenskaarten etc.

Wishing you
In your busy life,


Time for Relaxation

Good Sleep


Good Health with ExerciseSomeone to Dance With... A Bit of AdventureGood Looks


But Most of All ...

I Wish You Lots of Bear HugsAnd The Comforts of Real LoveMany Blessings...


May you always have love to share, health to spare, and friends that care.


But watch out for those darn penguins!
Do you ever feel like doing this to someone?

Now forward this to everyone you consider "A Friend".

 

Nawoord

In het boek en de film van Al Gore wordt gesteld dat opwarming van de aarde en het als gevolg daarvan afnemende Noordpoolijs het voortbestaan van ijsberen bedreigt.
Christopher Monckton of Brenchley is het daar niet mee eens, zoals U (als "error no.8") kunt lezen in zijn manuscript 35 Inconvenient Truths: The errors in Al Gore's Movie. Hier volgt zijn tekst:

Error no. 8
Gore says a scientific study shows that polar bears are being killed swimming long distances to find ice that has melted away because of “global warming.” They are not. The study, by Monnett & Gleason (2005), mentioned just four dead bears. They had died in an exceptional storm, with high winds and waves in the Beaufort Sea. The amount of sea ice in the Beaufort Sea has grown over the past 30 years. A report for the World Wide Fund for Nature shows that polar bears, which are warm-blooded, have grown in numbers where temperature has increased, and have become fewer where temperature has fallen. Polar bears evolved from brown bears 200,000 years ago, and survived the last interglacial period, when global temperature was 5 degrees Celsius warmer than the present and there was probably no Arctic ice-cap at all. The real threat to polar bears is not “global warming” but hunting. In 1940, there were just 5,000 polar bears worldwide. Now that hunting is controlled, there are 25,000.

Ms. Kreider says sea-ice “was the lowest ever measured for minimum extent in 2007.” She does not say that the measurements, which are done by satellite, go back only 29 years. She does not say that the North-West Passage, a good proxy for Arctic sea-ice extent, was open to shipping in 1945, or that Amundsen passed through in a sailing vessel in 1903.

U bent hier: inhoudsopgave - aarde - fauna - ijsberen
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !