Bosbouwbeleggingen.nl  
en andere milieuzaken

Leer meer over ons milieu en beleg er in: feiten, getallen en opinies.
Investeer in bossen, luchtkwaliteit, schone energie en een stabiel klimaat
: wordt CO2-neutraal !

Noordpool (Arctica)

U bent hier: inhoudsopgave - Noordpool
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Gletsjers besloegen in de laatste ijstijd een groot deel van het noordelijk halfrond. Sinds het einde de laatste ijstijd nemen ze gestaag af. Zie hieronder voor het verschil tussen 18.000 jaar geleden en nu.

links: de aarde 18.000 jaar geleden, gezien boven de Noordpool ||||||||||||||| rechts: de aarde heden, gezien boven de Noordpool
Het zeeijs is paars gekleurd

ijsbedekking

(bron: http://www.magazine.noaa.gov/stories/mag95.htm)

18.000 jaar geleden lagen Canada en het noordelijk deel van De VS onder een dikke laag ijs, tot in Rusland toe en was het noorden van Europa en Rusland ook met ijs bedekt. Je ziet aan het licht groen gekleurde land dat Alaska en Rusland in elkaar overliepen, waarover de de meeste oorspronkelijke Amerikaanse volkeren van Azië naar Amerika konden lopen. Uit genetisch onderzoek blijkt dat ook uit Noord Europa migratie naar Amerika plaats heeft gevonden in vroege tijden.

Een goede theorie over opwarming van de aarde moet dit smeltingsproces, dat al 18.000 jaar gaande is, natuurlijk wel "meenemen"

De webside IsCanadaReady.Com schrijft er het volgende over:

"The earth has a natural warming and cooling cycle that lasts just over 100 thousand years. The cycle goes from virtually no ice in the arctic, to substantial buildup of ice in the arctic. The melting of the northern polar ice cap is the main driver of this cycle. The complete melting of the polar ice cap is what triggers the next round of cooling. The natural flow of the Atlantic Ocean is what sustains the warming and cooling cycles. Once it is significantly melted, weather patterns irreversible change and a new glacial period begins. Earth has been in an inter-glacial period (warming period) for over 10 thousand years now. Most of the ice shield over North America and Europe has already melted except for Greenland. The oceans have already risen an estimated 120 meters and would rise another 6.5 meters if most of the ice on Greenland melts (as it did in the last interglacial period). How long before all of the Greenland ice melts and sea levels rise another 6 meters? 500 years? 200 years? What will happen after it melts? Will the Atlantic ocean current reverse causing considerably cooler temperatures for a long time in places like Northern Europe, Toronto and New York? There exists a clear record of what has happened in the past. Will it happen again? We need to know."   

Klimaatverandering is het sterkst meetbaar aan de polen. De poolgebieden bestaan voor een groot deel uit sneeuw en ijs. In de zomer smelt altijd een deel van het ijs, zodat de ijsoppervlakte afneemt. 's Winters neemt de verijsde oppervlakte weer toe. Maar - zoals de video laat zien - de laatste tijd wel steeds minder toe. IJs en sneeuw kaatsen bijna al het zonlicht terug. Maar wanneer door klimaatverandering de temperatuur stijgt en een deel van het ijs en de sneeuw smelt wordt er minder zonnestraling gereflecteerd. Hierdoor stijgt de temperatuur weer en smelt er dus nog meer sneeuw en ijs, waardoor er nog minder zonnestraling gereflecteerd wordt en de polen nog harder op zullen warmen. De Noordpool warmt nu al twee keer zo hard op als de rest van de wereld en sommige onderzoekers voorspellen dat vanaf 2050 de noordelijke poolkap elke zomer zelfs helemaal ‘ijsvrij’ zal zijn. Inmiddels varen de eerste schepen al naar Europa via de Noordpool-route.

Overigens: Hoogleraar klimaatverandering aan de Universiteit van Amsterdam, Henry Hooghiemstra, doceert in een reactie (no.1) d.d. 7-1-2011 dat opwarming aan de polen altijd sneller gaat dan elders op aarde, iets wat gewoon hoort bij het systeem aarde.

<-------Het langzaam afsmelten van de Noordpool gedurende (ik denk de zomers) van 1979 - 2005.

Aan de andere kant zou de versterkte opwarming van het klimaat ook weer een afremmend effect op het verdwijnen van het poolijs kunnen hebben. Een in 2007 verschenen artikel in het tijdschrift Nature laat zien dat volgens computermodellen de huidige opwarming van het klimaat tot meer neerslag op hoge breedtegraden leidt, terwijl de neerslag op lage breedtegraden afneemt. Omdat het Noordpoolijs zich op een hoge breedtegraad bevindt, zou dit voor een snellere aangroei van het ijs kunnen zorgen in de vorm van meer sneeuw die op het ijs valt.
(bron: www.kennislink.nl).

 

smeltend-ijs-cartoon

 

Onderstaande grafiek toont de helft van de jaarlijkse cyclus van de oppervlakte van het Noordpoolijs, gedurende de jaren 2006 t/m medio 2013.

Noorpool-ijscyclus

klik voor vergroting; bron: Hajo Smit op climategate.nl van 14-6-2013

 In maart is er het meeste (zee-)ijs, ca. 15 miljoen km2 (+ of - een miljoen), dat daarna afneemt tot een minimum in september van ca. 5 miljoen km2. (+ of - een miljoen).

Gemiddeld over het jaar ligt er dus ca. 10 miljoen km2 zee-ijs op de Noordpool. Ongeveer de oppervlakte van heel het continent Europa.

Het meeste ijs op de Zuidpool ligt op een landmassa van ca. 13 mijoen km2, dus bijna net zo'n oppervlakte als in maart op de Noordpool, een gebied groter dan Europa. Ook heeft de Zuidpool nog zee-ijs om het land heen. Maar de laag Zuidpoolijs is wel veel dikker.

 

 

De huidige opwarming doet Russische wetenschappers denken aan de jaren twintig en dertig, toen de temperaturen in het poolgebied eveneens stegen en de noordelijke doorvaarroute bijna geheel bevaarbaar werd. Een enkeling zegt in plaats van verdere opwarming juist een koudeperiode te verwachten en wijst op een recente toename van poolijs, op weer aangroeiende gletsjers in het Altaj-gebergte en op de migratiepatronen van arctische vissoorten. We weten gewoon nog niet genoeg, betoogt wetenschapper Ivan Frolov al jaren. Hij is directeur van het gezaghebbende Petersburgse indtituut voor de studie van de Noord- en Zuidpool: "waarschijnlijk spelen zowel CO2 als natuurlijke oorzaken een rol bij de stijging van de temperatuur. We beschikken nog over onvoldoende gegevens om de mechanismen van die klimaat-fluctuaties te kunnen begrijpen". De omvang van het zee-ijs in het Noordpoolgebied is de afgelopen jaren in snel tempo afgenomen tot een absoluut minimum in 2012, Frolov en zijn collega's , auteurs van een monografie over de invloed van klimaatverandering op het poolijs gedurende een eeuw van metingen, denken dat de situatie in het Poolgebied geleidelijk zal terugkeren tot wat men in hte instituut "de norm" noemt. Maar misschien ook niet. Alles zal afhangen van hoezeer de temperatuur zal stijgen. Dat de noordelijke vaarroute richting het verre oosten binnen afzienbare tijd het grootste deel van het jaar ijsvrij zal zijn zien zij niet gebeuren.
(bron: FD, 17-11-2015, p. 9. door Geert Groot Koerkamp). 

Als sneeuw op de Noordpool smelt, dan verhoogt dat de zeespiegel niet, net zo min als het waterpeil in een glas stijgt als de ijsklontjes in dat water smelten. Maar als sneeuw en ijs van de Zuidpool smelten, doet dat de zeespiegel wel stijgen. Immers, het is alsof je vanaf het land heel erg veel water in de zee laat stromen, net zoals je met een emmer water een badkuip voller kunt gooien, of leeg kunt scheppen (zie de psychiatrische test die van dit laatste principe gebruik maakt).

ijsberg van 300 miljoen ton

Deze ijsberg werd gefotografeerd nabij Newfoundland, Canada. Het heeft naar schatting een gewicht van 300 miljoen ton.

Je kunt hierop goed zien waar de uitdrukking "het topje van de ijsberg" vandaan komt. Slechts ca. 14 tot 20% drijft boven de waterspiegel. Lees meer over ijsbergen op Wikipedia..

Als dit soort ijsbergen in de buurt van olieboorplatforms dreigen te komen, worden ze met sleepboten op een andere koers gebracht.

Klik op de foto voor een vergroting.
(foto ontvangen op 11-10-2009)


Afnemende reflectie van zonlicht door sneeuw zou het einde van de laatste ijstijd hebben ingeluid.
Het einde van de laatste ijstijd zou zijn veroorzaakt door herbebossing in de poolregio op het noordelijk halfrond:
Onderzoekers van de Carnegie Institution in Washington stellen dat prehistorische jagers zoveel mammoets (herbivoren = planteneters) heben gedood, dat in de poolregio berkenbossen konden ontstaan. Daardoor kon de (ooit besneeuwde) grond niet langer het zonlicht weerkaatsen: de witte sneeuw maakte plaats voor een donker zonlichtabsorberend landschap en zette zo een cyclus van opwarming in gang, al lang voordat de mammoet definitief was uitgestorven (bron: FD, 16-7-2010).

Solar Radiation Management door middel van witte verf is een veel gebruikt middel om onze huizen koeler te houden. Denk aan de prachtige wit geschilderde Mediterrane dorpen, zoals bv. in Spanje en Griekenland, waar de toeristenfolders vol van staan.
In mei 2009 suggereerde de US Energy Secretary, professor Steven Chu, om alle daken in de wereld wit te verven en ook de wegen en straten van lichter gekleurd materiaal te maken (bv. betonkleurig i.p.v. zwart). Het zou niet alleen schelen in de kosten van airconditioning, maar ook schelen in de opwarming van de aarde.
In juni 2010 kwam het bericht dat in Peru 3 bergtoppen (70 hectare in totaal) wit worden geverfd in de hoop het smelten van de gletsjers daar tegen te gaan.Ijsberen:
Dit levensgevaarlijke troeteldier leeft in de buurt van de Noordpool.
In het boek en de film van Al Gore wordt gesteld dat opwarming van de aarde en het als gevolg daarvan afnemende Noordpoolijs het voortbestaan van ijsberen bedreigt.
Christopher Monckton of Brenchley is het daar niet mee eens, zoals U kunt lezen in zijn manuscript 35 Inconvenient Truths: The errors in Al Gore's Movie.
Simon Roosendaal stelt in Klimaat, Elsevier Speciale Editie, 2009, p. 6 dat er anno 2009 ca. 25.000 ijsberen bestaan, 5 maal zoveel als ca. 30 jaar geleden, dus anno 1979. Dat komt vooral omdat de jacht op ijsberen aan banden is gelegd. Anno 1960 waren er slechts 5 à 10.000 ijsberen in leven (zie climategate, 10-1-2011).
De Eskimo's (men zegt tegenwoordig liever Inuit, Aleut en Saami) claimen juist dat ze wel op ijsberen mogen jagen, zoals ze dat in het verleden ook plachten te doen. Dit om hun leefcultuur zoals vanouds te kunnen bewaren. Ik meen dat dat in Canada in elk geval aan hen is toegestaan. De natuurlijke sterfte van ijsberen is anno 2008 ca. 1500 ijsberen.
  ijsbeer op ijsschotsje

Niet iedereen realiseert zich dat de ijsberen er momenteel qua aantal beter voorstaan dan in de jaren 1960. In het TV programma "Pauw en Witteman" van 7-12-2009 suggereerde Jeroen Pauw dat de ijsberen het in de jaren 1960 veel beter ging dan tegenwoordig. Hij zal hebben gedoeld op het steeds meer smeltende poolijs dat het overleven van de ijsbeer op termijn zou bedreigen. In dat zelfde programma doceerde bioloog, schrijver en mens met een geweldig gevoel voor humor, Midas Dekker, dat de Ijsbeer eigenlijk wegens een wat geringer verstand dan andere beren, nolens volens door de slimmere bruine beren ooit is verdreven naar koudere en onaangenamer oorden als de Noordpool. Daar zou deze zich uitstekend hebben aangepast aan de barre omstandigheden, om vervolgens, na met uitsterven te zijn bedreigd, een troeteldier van de milieubewuste mensen te worden: de zekerste manier van overleven. Of die 25.000 ijsberen in 2009 (elders las ik 22 à 25.000 in 2011 en het WNF schrijft 20 à 25.000) nou veel (lees verder hier onder) of weinig is, weet ik niet, maar het lijkt me voor een diersoort gevaarlijk weinig. Hoeveel ijsberen waren er ooit ? Mail me als U het weet !

Het Wereld Natuurfonds stelt in haar prachtige website over ijsberen dat de ijsbeer als soort momenteel niet ernstig wordt bedreigd, mede vanwege een beschermingsovereenkomst in 1973 tussen alle landen die er mee te maken hebben. Maar als het klimaat verder zou opwarmen (al dan niet door mensen veroorzaakt), dan loopt ook het overleven van de ijsbeer gevaar: "With 20-25,000 polar bears living in the wild, the species is not currently endangered, but its future is far from certain. In 1973, Canada, the United States, Denmark, Norway and the former U.S.S.R. signed the International Agreement on the Conservation of Polar Bears and their Habitat. This agreement restricts the hunting of polar bears and directs each nation to protect their habitats, but it does not protect the bears against the biggest man-made threat to their survival: climate change. If current warming trends continue unabated, scientists believe that polar bears will be vulnerable to extinction within the next century". De National Wildlife Federation (NWF) - volgens Theo Wolters - een extreem alarmistisch dramgroepje stelt volgens hem dat de ijsbeer in 2050 met 50% gereduceerd ziet worden. Ik zelf las op hun site dat "As climate change melts sea ice, the U.S. Geological Survey projects that two thirds (dus 66%) of polar bears will disappear by 2050". De Canadese ijsberen-expert Mitchell Taylor is het hier absoluut niet mee eens: lees hieronder verder.

Te veel ijsberen ?
Ondanks de veronderstelde global warming en het sterkere afnemen van het poolijs gedurende de zomers is de ijsberenpopulatie dus sinds 1960 gestegen van ca. 5 à 10.000 tot anno 2011 ca. 20 à 25.000. De natuurlijke jaarlijkse ijsberensterfte is ca. 1500, aldus Taylor, 2008. Inmiddels is er op veel plaatsen wel sprake van overpopulatieverschijnselen: gewichtsverlies, kannibalisme tussen volwassen dieren, het lastig vallen van mensen in hun dorpjes. Te veel beren dus ? Of neemt hun natuurlijke habitat af vanwege het 's zomers sterker afkalvende ijs, zoals het NWF schrijft ? Wie hierover uitstekende eerstehands informatie wil horen, moet even dit korte seminar van de Groene Rekenkamer beluisteren met de ervaren Canadese ijsberenexpert Mitchell Taylor. Bekijk van hem ook een lezing met dia's op U-tube, opgenomen op de International Conference on Climate Change in 2008. Zijn conclusie is dat er bij de voorspelde daling van de hoeveelheid poolijs, een afname van de ijsberenpopulatie te verwachten is van 20%, wat prima past binnen de normale fluctuaties van deze soort (bron: Theo Wolters in climate gate 10-1-2011). Hoogleraar klimaatverandering aan de Universiteit van Amsterdam, Henry Hooghiemstra, valt Taylor op 7-1-2011 bij en legt en passant ook uit waarom opwarming aan de polen altijd sneller gaat dan elders op aarde, iets wat gewoon hoort bij het systeem aarde.

Noot van de redactie: niet iedereen is het met het WNF en / of het IPCC eens dat de wereld opwarmt en als dat al zou zijn, dat dat door de mensheid wordt veroorzaakt.

In elk geval blijkt het heel wat makkelijker en directer om de ijsberen te beschermen door ze gewoon niet steeds maar dood te schieten, dan te proberen ze te te redden door het klimaat te beïnvloeden, zoals deze video suggereert.

In zijn toespraak op de 62e bijeenkomst van Nobel Laureaten in Lindau, 2013 vertelt Ivar Giaever over de ijsberenpopulatie op Spitsbergen. De ijsberenpopulatie is in dat gebied enorm toegenomen sinds er niet op ijsberen wordt gejaagd en er niet meer op jonge zeehondjes wordt gejaagd voor hun bont. De ijsberen vinden in die jonge zeehondjes nu weer vaker een makkelijke en lekkere prooi, wat de oevrlevingskansen der ijsberen vergroot.

De National Wildlife Federation is - volgens Theo Wolters - een extreem alarmistisch dramgroepje dat de ijsbeer in 2050 met 50% gereduceerd ziet worden. Maar ik lees dat ze zich baseren op een overheidsinstituut: : "As climate change melts sea ice, the U.S. Geological Survey projects that two thirds of polar bears will disappear by 2050". Wolters vond op hun website de stelling: “The polar bear is the proverbial “canary in the coal mine” of the serious threat global warming poses to wildlife species around the world, unless we take immediate and significant action to reduce global warming pollution.
Wolters concludeert spottend dat we - gezien de huidige ijsberenplaag - dus blijkbaar rustig ogenblikkelijk kunnen stoppen met klimaatbeleid!
Hoe dan ook, om het verloop van de ijsberenpopulatie te gebruiken als maat voor global warming lijkt me nog slechter dan het bewijs dat ik ooit elders vond.

Nee, dit is niet het logo van de Vereniging van Ijsberen tegen Global Warming..........

maar van:
Warmte - en koel - isolatiebedrijf "Het Noorden"
Assen en Groningen: S.J. Reilman, Soerabajastraat 8b
Rekening uit 1952, in reliëf (staal-)gedrukt in rood-zwart, met een 3 x 3,5 cm logo van een ijsbeer en een rode vlam; conditie: 2 nette vouwen, 2 archiefgaten en linkerkant onregelmatig geknipt; links boven nietjessporen. Prijs € 50. Hier te bestellen.

  logo vereniging ijsberen tegen hglobal warming


Aan de polen is de lucht droger dan rond de evenaar.
In de atmosfeer bevindt zich veel waterdamp. Waterdamp veroorzaakt 36-70% van het broeikaseffect, wolken niet meegeteld. Aan de polen is de lucht droger dan rond de evenaar. Onderstaande foto toont de gemiddelde hoeveelheid waterdamp in de atmosfeer in het jaar 2005. Wat zwart betekent weet ik niet: geen metingen ?

waterdampconcentratie in de atmosfeer
bron: Wikimedia Commons, 13-12-2009


Noordpool en politiek
In 1996 werd de Noordpoolraad opgericht. Het is een van de hoogste intergouvernementele fora voor de Noordpool. Acht landen nemen deel: Canada, Denemarken, Finland, Ijsland, Noorwegen, Rusland, de Verenigde Staten en Zweden. Behalve de acht landen nemen ook enkele belangenorganisaties voor inheemse bevolkingsgroepen deel, zoals de Aleut, de Inuit en de Saami.

De Noordpool krijgt een steeds grotere economische betekenis in verband met vaarroutes, visserij, gas- en oliewinning.

De Noordpoolraad bespreekt niet alleen puur economische zaken, maar houdt zich ook bezig met duurzame ontwikkelingen en bescherming van natuur en milieu.

In mei 2011 hebben de 8 landen een wettelijk bindende samenwerkingsovereenkomst ondetekend, waarin onder andere reddingsoperaties aan de orde komen en bestrijding van olievervuiling in het poolgebied.

bron: FD, 14-5-2011

Link: Noordpoolraad


U bent hier: inhoudsopgave - Noordpool

Lees ook meer over de Zuidpool !

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !


..