Bosbouwbeleggingen.nl  

Leer meer over ons milieu en beleg er in: feiten, getallen en opinies.
Investeer in bossen, luchtkwaliteit, schone energie en een stabiel klimaat
: wordt CO2-neutraal !

Biobrandstoffen

U bent hier: inhoudsopgave - biobrandstoffen
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Vroeger - en in ontwikkelingslanden nog steeds - gebruikte men voor verwarming en koken vooral hout en mest. Houtkap voor verwarming leidt in ontwikkelingslanden op grote schaal tot ontbossing en droogte.

Ethanol (alcohol) als bijmenging voor benzine is een vorm van bio-brandstof. Ook bio-diesel is een bio-brandstof.

Er zijn diverse bio-brandstoffen, de zgn. 1e generatie, die voort komt uit eetbare gewassen, zoals mais, suikerbieten, soja, palmolie etc., en een 2e generatie, voortkomend uit biologische afvalproducten uit de bosbouw, landbouw, veetelt, industrie en huishoudens.

Er is veel kritiek op het bijmengen in benzine van de 1e generatie bio-ethanol, en op het gebruik van 1e-generatie biodiesel, omdat het kan leiden tot hogere prijzen voor voedsel voor mens en dier en ook kan leiden tot extra oerwoudkap of boskap om extra landbouwgrond te creëren, zoals bv. in Borneo voor de palmolieplantages.

Afgezien daarvan is er sowieso niet genoeg landbouwgrond om 1e generatie biobrandsoffen te verbouwen als vervanging van aardolie en aardgas. Als je bv. alle transport en verwarming in de USA zou willen baseren op bio-brandstof uit Sojabonen, dan zou je 2 maal het landoppervlak van de USA moeten gebruiken om Sojabonen te verbouwen ! (bron: Algae Biofuel).

Nou geven Sojabonen wel de minste hoeveelheid bio-brandstof per acre per jaar : 48 USA gallon.
saffloer geeft 83, zonnebloemen102, koolzaad 127 en palmolie zelfs 635 USA Gallon / acre. Vandaar al die aanleg van palmolieplantages en de daar dikwijls aan gerelateerde oerwoudkap, zoals op Borneo (zie boven).

Medio 2012 beginnen 1e generatie biobrandstoffen steeds meer uit de gratie te raken, zowel bij topmannen uit het bedrijfsleven (bv. Nestlé) als bij steeds meer politici, die de Europesche bijmengregelingen steeds critischer bezien. Lees meer in een artikel van Rypke Zijlmaker, van 21-7-2012.


bron: FD, 2013 (Hein de Kort)Daarom verschuift de aandacht naar 2e generatie biobrandstoffen, voortkomend uit biologische afvalproducten uit de bosbouw, landbouw, veeteelt, industrie en huishoudens. Die brandstoffen worden als veel duurzamer beschouwd.
Maar ook de 2e generatie biobrandstoffen hebben zo hun nadelen, zoals bv. het grote waterverbruik (bron: VARA programma "Uitgesproken", 13-9-2010) .

In de Europesche Unie zal biobrandstof die niet duurzaam is niet meer op de markt komen: Het product moet aan duurzaamheidscriteria voldoen wil het meetellen in de EU-doelen en subsidie krijgen (bron: FD, 17-6-2009).

Veler hoop is daarom momenteel ook gevestigd op de zeer duurzame bereiding van bio-brandstof uit algen, dezelfde algen waaruit onze aardolie in vele miljoenen jaren tijd is ontstaan. Men is het er over eens dat dit - voorlopig nog veel te duur - proces wel 15.000 gallons per hectare per jaar kan opleveren. Er schijnt zelfs een bedrijf te zijn dat claimt dat het wel 180.000 gallons per acre per jaar kan maken en dat dat dan nog maar 25 $ per barrel oftewel 0,59 $ per gallon zou kosten. (bron: Algaebiofuel).Lees verder over de volgende biobrandstoffen:

hout

bio-ethanol, bio-diesel en biogas

1e generatie biobrandstoffen:
- graan
- jathropa
- koolzaad
- mais
- oliepalmen
- saffloer
-sojabonen
- suikerbieten
- suikerriet
- tarwe
- zonnebloemen
- Nestlé geeft de teelt van 1e-generatie biobrandstoffen de schuld van hogere voedselprijzen

2e generatie biobrandstoffen:
mest
-dierlijke
- menselijke

overige biologische afvalproducten:
bosbouw
huishoudens
industrie

algen

Europees beleid m.b.t. biobrandstoffen


U bent hier: inhoudsopgave - biobrandstoffen
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !